Navigera på webbplatsen Navigera
Kommentera på bloggar – strategi för sin off-page SEO?

Kommentera på bloggar – strategi för sin off-page SEO?

En het fråga har under lång tid varit huruvida det kan gynna en hemsidas SEO att kommentera på andras bloggar. Många bloggar har nämligen möjliggjort att man som läsare kan addera en länk till sin egen webbplats i kommentarsfälten.

Samtidigt som det kan verka som ett ypperligt tillfälle att arbeta med sin off-page SEO måste man först komma ihåg varför möjligheten att addera sin webbplats URL med en kommentar ens finns.

Blogg till blogg länkning

Bloggare har sedan begynnelsen sett kommentarer som en viktig del i att synas. Att läsa en annans blogginlägg och sedan skriva en kommentar där man samtidigt får möjlighet att länka till sin egen blogg motsvarar till mycket det vi ofta ser influencers göra på Instagram idag.

Kommentera på bloggar för SEO
Att kommentera på andras bloggar kan påverka din sökmotoroptimering

Faktum är att länkningen till en annan webbplats genom kommentarer i bloggar aldrig var tänkt för något annat än just detta – att länka från blogg till blogg i hopp om att man som kommenterande bloggare också skulle få läsare.

Kommentera för off-page SEO?

På senare år har det istället blivit populärt att skriva kommentarer som företag för att på så sätt kunna addera en länk till företagets hemsida som i sin tur ska gynna sökmotoroptimeringen.

Om det fungerar? Tveksamt. Låt oss titta närmre på det.

Det första man måste förstå med inlänkningar till sin webbplats eller e-butik är att det finns olika typer av inlänkningar. Olika länkstatusar, kan man säga. Dessa “statusar” tolkas sedan olika av Google och andra sökmotorer och baserat på dem värderas inlänkningarna olika.

En inlänknings status beror först och främst på vilken PageRank den inlänkande webbplatsen har. Om det är en stor webbplats med mycket trafik har den också generellt en högre PageRank, och om det är en mindre kanske nystartad webbplats har den generellt en lägre.

Det innebär dock inte per automatik att man ska sträva mot att endast ha inlänkningar från stora webbplatser. Om en mindre webbplats verkar inom samma bransch som din, finns chansen att inlänkningen kommer anses som mer relevant och därför ha mer positiv inverkan än om länken kom från en större webbplats.

No Follow länkar

För det andra är det flesta länkarna genom kommentarer idag så kallade No Follow länkar. No Follow är en tagg som läggs på länken i koden och som innebär att Google kommer lägga avsevärt mycket mindre länkkraft i länken.

Detta gör bloggare idag främst av två anledningar. Dels för att man som bloggare inte vill eller kan ta ansvar för alla kommentarer som skrivs. Och om bloggen blir översvämmad av skräpkommentarer som länkar till diverse dåliga hemsidor är det säkrare att från början använda No Follow länkar. Det innebär då att den avsändande webbplatsen inte på något sätt ställer sig bakom länkarna till andra webbplatser i kommentarerna.

För det andra vill bloggare att merparten av de kommentarer som skrivs ska skrivas av genuina anledningar och inte för att de gynnar en annan webbplats. Om företag som då vill kommentera för egen vinning vet att länken inte kommer ge någon länkkraft avstår troligtvis företaget att kommentera överhuvud taget.

Hitta relevanta undantag

Det finns förstås undantag. Alla bloggar använder inte No Follow länkar och för en webbplats som jagar inlänkningar, eller backlinks som det heter på engelska, gäller det att hitta dessa.

Samtidigt är det inte en god idé att kommentera på alla bloggar man hittar bara för att de inte använder No Follow länkar. Du vill förstås att bloggarna skriver om ett ämne som på ett eller annat sätt är relevant till vad ditt bolag gör.

Kvalitet före kvantitet

Om du försöker hitta sätt och strategier för att bygga ett bibliotek av inlänkningar är vårt främsta tips att satsa på kvalitet före kvantitet.

Att bara jaga inlänkningar utan någon som helst tanke på länkens relevans eller den avsändande webbplatsens auktoritet kan sluta i katastrof. Säkerställ alltid att webbplatsen du får en inlänkning av är seriös, inte har innehåll du som företag inte kan stå bakom och inte på något sätt redan är straffat av Google och andra sökmotorer.

Hellre en stark inlänkning än 10 oseriösa.