Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Skillnaden mellan On-page, Off-page och Teknisk SEO: En fullständig guide

Skillnaden mellan On-page, Off-page och Teknisk SEO: En fullständig guide

Sökordsoptimering (SEO) har länge varit en hörnsten inom digital marknadsföring. För den som strävar efter att göra sin webbplats mer synlig på webben är det av yttersta vikt att förstå de olika komponenterna inom SEO. Denna artikel syftar till att belysa de tre huvudkategorierna: On-page, Off-page och Teknisk SEO.

On-page SEO: Fokuserar på innehåll och struktur

On-page SEO är grunden för att göra din webbsida synlig i sökmotorerna. Det är den del av SEO som fokuserar på att optimera varje enskild sida på din webbplats för att den ska vara både användarvänlig och sökmotorvänlig. Låt oss gå igenom varje aspekt av On-page SEO mer detaljerat:

 • Nyckelord i innehållet: Nyckelord är de fraser eller ord som användare skriver in i sökmotorer när de letar efter information. Om du kan inkludera relevanta nyckelord i ditt innehåll, då kan du öka chansen att din sida visas upp när någon söker på dessa fraser. Men det handlar inte bara om att kasta in nyckelord var som helst; positionering, densitet och relevans spelar också en viktig roll. Det är viktigt att skapa innehåll som naturligt integrerar dessa nyckelord utan att kännas påtvingat.
 • Meta-titlar och beskrivningar: Dessa korta textstycken som visas i sökresultaten har en direkt påverkan på klickfrekvensen. En välformulerad meta-titel kan locka användare att klicka på ditt resultat istället för ett konkurrerande. Meta-beskrivningen, även om den inte direkt påverkar rankningen, ger en kort sammanfattning av sidans innehåll och kan övertyga användaren om att din sida har svaret på deras fråga.
 • H1-H6 rubriker: Dessa rubriker, kända som HTML-taggarna H1 till H6, hjälper till att bryta ner ditt innehåll i lättförståeliga avsnitt. En välstrukturerad sida med tydliga rubriker gör det enklare för både användare och sökmotorer att förstå innehållets kontext. H1 bör användas för huvudrubriken, medan H2 till H6 används för underrubriker i avtagande hierarki.
 • Bildalt-attribut: Varje bild på din webbplats bör ha ett “alt”-attribut. Detta är en kort beskrivning av bilden som hjälper sökmotorer att förstå vad bilden visar. Dessutom, om bilden inte kan laddas, visas alt-texten istället, vilket ger användaren en beskrivning av vad de skulle ha sett. För de med funktionsnedsättningar kan alt-texten läsas upp av skärmläsare, vilket gör innehållet mer tillgängligt.
 • Interna länkar: Med hjälp av att länka till andra relevanta sidor på din webbplats kan du hålla besökarna längre på din webbplats och även hjälpa till att stärka de sidornas auktoritet. Det ger också sökmotorer en bättre bild av sidans struktur och vilka sidor som är mest viktiga. Om du kan använda beskrivande ankartexter för dessa länkar, kan du också då ge tydligare signaler om det länkade innehållets relevans.
Behöver du hjälp med din SEO?

Behöver du hjälp med din SEO?

Att synas högt vid sökningar på Google kan vara skillnaden på en framgångsrik webbplats och en som knappt har någon trafik överhuvudtaget. Det är därför SEO är så viktigt att både förstå teoretiskt men också kunna implementera praktiskt. Prata med oss om du vill veta mer!

Kontakta oss

Off-page SEO: Relationen mellan din webbplats och andra webbplatser

Off-page SEO representerar de åtgärder och strategier du implementerar utanför din egen webbplats för att förbättra dess synlighet och trovärdighet i sökmotorerna. Den stora skillnaden här är att medan du har full kontroll över On-page-elementen, kan Off-page-elementen kräva mer nätverkande, relationsskapande och övergripande PR-insatser.

 • Inkommande länkar (Backlinks): Kanske den mest kända delen av Off-page SEO, backlinks, eller inkommande länkar, är hyperlänkar från en extern webbplats som pekar tillbaka till din webbplats. Men inte alla länkar är skapade lika. En länk från en auktoritativ och relevant webbplats kan ge en betydande boost till din rankning, medan länkar från lågkvalitativa eller irrelevant webbplatser kan skada din SEO. Det är därför det är viktigt att ha en naturlig och högkvalitativ länkprofil.
 • Sociala signaler: Även om debatten fortsätter om huruvida sociala signaler, som delningar, gillanden eller kommentarer direkt påverkar sökmotorrankningar, finns det ingen tvekan om att närvaro på sociala medier kan öka din webbplatsens synlighet. Ett innehåll som ofta delas eller engagerar användare på sociala medier kan få fler besökare till din webbplats, vilket i sin tur kan leda till fler inkommande länkar och positiva användarsignaler.
 • Nämningar och recensioner: Online-recensioner och omnämnanden, även om de inte alltid kommer med en länk tillbaka till din webbplats, spelar en roll i din online-reputation. Positiva recensioner på plattformar som Google My Business, Yelp eller andra branschspecifika webbplatser kan stärka förtroendet för ditt varumärke. Omvänt kan negativa recensioner skada din trovärdighet. Även icke-länkade nämningar av ditt varumärke kan vara gynnsamma, eftersom sökmotorer börjar identifiera och förstå ditt varumärkes närvaro och relevans inom din nisch.

Sammanfattningsvis innebär Off-page SEO att skapa en positiv och auktoritativ närvaro för din webbplats på nätet, utanför dina egna sidor. Om du kan kombinera effektiva On-page och Off-page-strategier kan du skapa en robust sökordsoptimering för din webbplats och säkerställa dess framgång i den konkurrenskraftiga digitala marknadsplatsen.

Teknisk SEO: Grunden för allt

Under ytan av vackert innehåll och kvalitetslänkar ligger grunden för din webbplats: tekniken. Teknisk SEO riktar in sig på att säkerställa att sökmotorernas “spindlar” kan enkelt finna, förstå och indexera ditt innehåll. Denna aspekt av sökordsoptimering kan ofta förbises, men utan en sund teknisk bas kan all din övriga SEO-insats vara förgäves.

 • Sidans laddningstid: I en era av omedelbar tillfredsställelse är hastighet kritisk. En långsam webbplats kan leda till höga avvisningsfrekvenser, vilket kan skada din ranking i sökresultaten. Verktyg som Google PageSpeed Insights kan ge dig insikt om vad som saktar ner din webbplats och hur du kan åtgärda det.
 • Mobilvänlighet: Med en allt större andel av webbsökningar som görs på mobila enheter är det viktigt att din webbplats ser bra ut och fungerar väl på dessa enheter. En responsiv design säkerställer att din webbplats anpassar sig efter skärmstorleken, vilket ger en optimal användarupplevelse oavsett enhet.
 • Sitemap och robots.txt: En sitemap är en karta över din webbplats som hjälper sökmotorer att förstå dess struktur. Robots.txt-filen, å andra sidan, ger instruktioner till sökmotorerna om vilka sidor eller delar av din webbplats de borde undvika. Båda dessa filer är avgörande för att informera sökmotorerna om hur de ska interagera med din webbplats.
 • Strukturerad data: Medan sökmotorer är smarta, hjälper strukturerad data dem att bättre förstå innehållet på din webbplats. Om du kan märka upp ditt innehåll med Schema.org-markeringar, kan du då ge sökmotorer tydligare signaler om innehållets natur, vilket kan leda till rikare sökresultat som inkluderar bilder, stjärnbetyg eller andra visuella element.
 • Felsökning av webbplatsfel: Sökmotorer vill leverera bästa möjliga upplevelse till sina användare, vilket innebär att de undviker webbplatser med tekniska problem. Regelbunden granskning av din webbplats för att identifiera och åtgärda brutna länkar, felkoder och andra tekniska problem är viktigt för att behålla en sund SEO-status.

För att sammanfatta, medan On-page och Off-page SEO kan ses som konsten av sökordsoptimering, är Teknisk SEO vetenskapen bakom den. Det ger den nödvändiga grunden som ditt innehåll och dina länkar bygger på, vilket säkerställer att allt arbete du lägger ner på de andra områdena inte går till spillo.

Vanliga frågor om sökordsoptimering

1. Vad är SEO och varför är det viktigt? SEO står för sökordsoptimering och är processen att förbättra en webbplats eller webbsida för att öka dess synlighet i sökmotorers organiska sökresultat. Om du kan förbättra din SEO kan du driva mer organisk trafik till din webbplats, vilket i sin tur kan leda till fler konverteringar och intäkter.

2. Hur länge tar det att se resultat från SEO? Det finns ingen exakt tidsram, eftersom SEO-resultat varierar beroende på många faktorer som webbplatsens ålder, konkurrens, bransch och de strategier som tillämpas. I allmänhet kan små förbättringar märkas inom några månader, medan mer konkurrensutsatta nyckelord kan ta längre tid.

3. Vad är vit hatt, grå hatt och svart hatt SEO? Dessa termer refererar till de olika teknikerna som används inom SEO. “Vit hatt” följer sökmotorernas riktlinjer och rekommenderas för långsiktig framgång. “Grå hatt” balanserar mellan risk och belöning, ofta med hjälp av att använda tekniker som är i en gråzon när det gäller sökmotorernas riktlinjer. “Svart hatt” däremot, går emot dessa riktlinjer och kan leda till straff och sänkta rankingar.

4. Vilken är den viktigaste rankingfaktorn för SEO? Även om många faktorer påverkar sökranking, har Google indikerat att innehållskvalitet och inkommande länkar är de två viktigaste signalerna som används för att ranka webbsidor.

5. Är sociala medier viktiga för SEO? Även om direkta sociala signaler (som “likes” eller “delningar”) kanske inte har en stor inverkan på sökrankingen, kan sociala medier ändå spela en roll i din övergripande SEO-strategi. När innehåll delas och sprids på sociala plattformar kan det öka synligheten, driva trafik och även generera inkommande länkar från andra webbplatser.

6. Hur påverkar mobilanpassning min SEO? Sedan Googles mobilförsta-indexering, är det viktigare än någonsin att ha en mobiloptimerad webbplats. Om din webbplats inte är mobilvänlig kan det negativt påverka din ranking på mobila sökresultat.

7. Vad är skillnaden mellan organiska och betalda sökresultat? Organiska sökresultat baseras på relevans och kvalitet, medan betalda resultat (PPC eller betal-per-klick) visas när annonsörer betalar för att deras innehåll ska visas för specifika söktermer. Medan SEO fokuserar på att förbättra organiska rankingar, handlar PPC om att betala för synlighet.