Navigera på webbplatsen Navigera
Flygupplevelse väljer Exacta

Flygupplevelse väljer Exacta

Flygupplevelse.com har förstått hur viktig en väl genomarbetad kundupplevelse på webben är för att kunna driva ett framgångsrikt bolag idag. Att investera i en ny webbplats som kan generera ett stadigt flöde av flygbokningar och samtidigt förenkla processen för hur administration och bokningshantering sker ser man som fundamentalt till den framgång man nu söker.

Efter presentation av förslag till förbättringsåtgärder har vår webbyrå fått i uppdrag att ta fram denna nya webbplats för Flygupplevelse.com som kommer att lanseras under kvartal två 2021. Förbättringsåtgärderna som vi identifierat innebär dels en helt ny webbplats med förbättrad design och teknisk grund. Dessutom kommer vi att arbeta fram en ny logotyp och en enklare grafisk identitet för verksamheten.

“Flygupplevelse.com erbjuder en särskild produkt som man inte stöter på så ofta. Förutom att projektet är roligt och utmanande ser vi också enorma möjligheter i de förbättringar den nya webbplatsen kommer innehålla.”

Edvin Uddfalk, affärsområdeschef Exacta Digital

Om Flygupplevelse.com

Flygupplevelse.com bedriver försäljning av prova-på-lektioner, eller en slags upplevelse, inom flyg. De erbjuder idag ett tiotal upplevelser som alla innefattar olika flygplanstyper och flygstilar. Deras piloter har alla gedigen flygerfarenhet och arbetar hårt för att erbjuda en så rolig, minnesrik och säker upplevelse som möjligt. Flygupplevelse.com startades 2008 av Alan Raouf.