Navigera på webbplatsen Navigera
Google ändrar hur man rankar hemsidor 2021

Google ändrar hur man rankar hemsidor 2021

Google använder idag över 200 algoritmer som arbetar både enskilt och tillsammans för att bedöma hur relevant en sida är att visa i ett sökresultat. Dessutom händer det att Googles personal manuellt granskar en hemsida för att bestämma hur relevant innehållet är för att helt enkelt få en mänsklig faktor i bedömningen.

Förutom dessa algoritmer och manuella granskningar finns det också andra faktorer som påverkar hur en hemsida rankas i sökresultaten. Som ett exempel premieras en mobilanpassad webbplats före en webbplats som inte är mobilanpassad. Det finns också en rad uppdateringar för att bestraffa dålig eller “olaglig” SEO. Exempel på sådana uppdateringar är Penguin och Panda algoritmerna som Google använder.

Ytterligare faktor kommer avgöra rankingen

Den 28 maj gick Google ut med nyheten att det från och med årsskiftet kommer finnas ytterligare en faktor som ska avgöra hur en sida rankas i sökresultaten. Denna gång handlar det om användarvänligheten i hemsidan, alltså hur hemsidan presterar i hastighet och användbarhet.

Användarvänligheten på en hemsida är lätt att förväxla med designen och det bör därför göras tydligt att Google inte kommer ranka hemsidan efter hur den ser ut utan efter hur besökare använder hemsidan. Man kan anta att en hemsida som har långa laddningstider, många pop-up rutor eller som är svårnavigerad och därför har hög avvisningsfrekvens (bounce rate) kan komma att omfattas av denna algoritm.

Google kan använda en mängd analysverktyg för att avgöra om en hemsida har dålig användarvänlighet. Särskilt genom deras eget verktyg Google Analytics som man kan anta kommer spela in med den nya mätmetoden.

Användarvänligheten blir viktigare

Om något anses så pass viktigt av Google att man bestämmer sig för att det ska kunna påverka rankingen av en webbplats är det dags att tänka på hur ens egen hemsida kan tänkas påverkas av det. Att användarvänligheten är viktig är egentligen inget nytt men det är något som webbplatsägare ofta prioriterar bort då det inte ansetts tillräckligt viktigt för att investera i.

Att Google nu väljer att börja använda användarvänligheten som en rankningsfaktor kommer föra med sig att fler företag, privatpersoner och webbplatsägare generellt börjar lägga mer tid, pengar och fokus på sina användarupplevelser.

Exakt vad den nya algoritmen kommer att innebära är ännu ganska luddigt. Google har inte tillkännagivit några detaljer kring hur den nya bedömningen kommer att se ut, mer då än att den kommer att känna hur användarvänlig en webbplats är.

Förbered din hemsida för Googles uppdatering 2021

Om man vet med sig att hemsidan man äger inte har fått den kärlek den behövt de senaste åren eller månaderna, finns det all anledning att tänka på hur man kan förbättra sin webbplats användarvänlighet innan 2021.

Genom att analysera din hemsida kan du skapa dig en bra bild av hur bra din användarupplevelse egentligen är. Använd verktyg som Google Analytics, Google Search Console och Hotjar för att samla användardata och statistik. Efter några månader kommer du börja se tendenser, återkommande beteenden och typiska avvisningssidor. Dessa är signalerna du behöver åtgärda.

Om du till exempel ser att många besökare lämnar din hemsida på en särskild undersida kan det finnas en anledning att undersöka närmre vad orsaken är. Finns det en länk som inte länkar dit den ska? Finns det ett gäng stavfel i texten? Brutna bilder eller länkar? Genom att felsöka denna sida kan du kanske hitta en eller flera triggers som skapar avhopp och åtgärda dem. Se sedan om ändringarna gjorde att färre besökare lämnade din sida på den aktuella undersidan.

Analysera din webbplats

Att analysera din webbplatsdata kan verka som grekiska för en person utan vana, men det behöver inte vara så svårt.

Google Analytics – använd Google Analytics för att analysera och samla kvantitativ data över din webbplats. Besöksstatistik, avvisningsfrekvenser, konverteringsgrader, hänvisningar, osv. All data visas i lättöverskådliga tabeller och grafer. Om du inte är van med Google Analytics finns det en mängd lathundar och tutorials för att lära sig hantera de mest grundläggande funktionerna.

Hotjar – För att samla kvalitativ data över din webbplats kan du använda Hotjar. Detta är ett verktyg där du kan se hur din webbplats används genom värmekartor, klickkartor, scrollkartor och så kallade screen recordings där du faktiskt får se exakt hur en besökare använder din webbplats. Genom att använda Hotjar kan du få extremt säker data på vad som inte fungerar på din webbplats och åtgärda det. Hotjar är gratis upp till en viss nivå, men man kommer ganska långt med gratisversionen.

Oavsett om du väljer att åtgärda några fel som kan ha en negativ inverkan på din webbplats är det en god idé att installera de två modulerna som är angivna ovan. Varför? Därför att även om du inte använder dem så kommer de ligga och samla in data från din webbplats som du sedan kan ge till exempelvis en webbyrå eller konsult. De saker som bör åtgärdas kommer således kunna analyseras fram i efterhand och åtgärdas av en annan person.