Navigera på webbplatsen Navigera
Tillgänglighetsanpassning

Kraven på användarvänliga webbplatser ökar när fler använder internet

Genom att följa Tillgänglighetsdirektivet i en e-butik eller webbplats säkerställer man att fler kan använda den och dess funktioner.

Kontakta oss Se vad vi kan göra för dig

Vad är tillgänglighetsanpassning?

Tillgänglighetsanpassning, från engelskans accessibility, är ett arbetssätt vars mål är att förbättra en e-butik eller webbplats så att fler kan använda den. Detta uppnås genom att först analysera den befintliga webbplatsens alla element och dokumentera de eventuella tillgänglighetsförbättringar som kan göras i dessa. Dessa förbättringar kan vara allt från kontrast mellan en textfärg och en bakgrundsfärg till avstånd mellan element eller storlek på klick-ytor.

De dokumenterade förbättringarna sammanställs i ett dokument som sedan är tänkt att bearbetas genom att implementera ändringarna i webbplatsen. Beroende på förbättringens inverkan på webbplatsens upplevelse får de olika prioritet och implementeras således i webbplatsen i flera omgångar.

Vi arbetar efter WCAG-modellen

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) är en samling internationella gemensamma riktlinjer för tillgänglighetsanpassad webb. WCAG är resultatet av ett samarbete mellan individer och organisationer runt om i världen där målet är att sätta en gemensam standard för tillgänglighetsanpassad webb som möter behoven hos individer.

WCAG-dokumenten förklarar hur man gör innehåll på en e-butik eller webbplats mer tillgängligt för personer med funktionshinder. Innehållet hänvisar i allmänhet till information på en specifik webbsida, inklusive:

  • Naturlig information som text, bilder och ljud
  • Kod som definierar design, struktur och visuell presentation

WCAG 2.0-riktlinjerna är kategoriserade i tre nivåer för att möta behoven hos olika grupper och olika situationer:

  • A (lägst nivå, en god målsättning för e-butiker och webbplatser)
  • AA (medel nivå, internationellt rekommenderat för all webbaserad information)
  • AAA (högsta nivån, en god målsättning för webbplatser utgivna av myndigheter som exempelvis 1177.se)

En e-butik eller webbplats som tillgodoser kraven för högre nivåer tillgodoser per automatik även kraven för lägre nivåer. Till exempel; genom att följa AA-kriterierna, uppfyller en webbsida både A- och AA-kriterierna. Nivå A definierar miniminivån för tillgänglighet och uppnår inte bred tillgänglighet i många situationer. Av denna anledning rekommenderas AA-nivån internationellt för all webbaserad information.

Utvalda kundcase

Wonder Collars

Ida Warg Beauty

House of Clouds

Prata med oss idag

Google- & sökmotorvänligt

I samband med att Tillgänglighetsdirektivet trätt i kraft och tillgänglighetsanpassning blivit alltmer efterfrågat har Google aviserat att de tittar på lösningar för hur deras algoritmer ska kunna bedöma om en webbplats är tillgänglighetsanpassad eller ej, och att denna bedömning ska bli en avgörande faktor i en e-butiks eller en webbplats score i sökresultatet.

Detta innebär att en tillgänglighetsanpassad e-butik eller webbplats skulle kunna ha en fördel i det organiska söket på sökmotorer och i synnerhet Google jämfört med en e-butik eller webbplats som inte är tillgänglighetsanpassad. Google har emellertid också aviserat att det är svårt att kvantifiera tillgänglighet, alltså att skapa skalor och kriterier som en webb kan bedömas efter.

Samtidigt menar vi att tillgänglighetsanpassning på många sätt går hand i hand med användarvänlighet, och Google använder sedan tidigare användarvänlighet som en algoritmisk faktor i sökresultatet. Därför är vi övertygade om att en tillgänglighetsanpassad e-butik eller webbplats som också är användarvänlig kommer att se positiva resultat i sökmotoroptimeringen.

Hur kan Exacta hjälpa er?

Tillgänglighet är effektivt att arbeta med på så vis att vi kan implementera ändringar och justeringar på en redan befintlig e-butik eller webbplats, man är med andra ord inte tvungen att producera en ny webb för att den ska vara tillgänglighetsanpassad. Samtidigt är tillgänglighet något vi tar hänsyn till under designfasen i alla e-butiker och webbplatser vi skapar. Kort sagt kan vi hjälpa er tillgänglighetsanpassa både befintliga och nya e-butiker och webbplatser.

Kontakta oss gärna för att prata tillgänglighet på webben. Vi tittar gärna på er e-butik eller webbplats tillsammans med er och gör gärna en förutsättningslös bedömning!

Låt oss prata digitala projekt!

Inget projekt är för stort eller litet för oss. Ett förutsättningslöst samtal eller mailkonversation med oss är det första steget mot en webbplats som ger resultat.

Hej! Jag heter Edvin Uddfalk och är byråchef. Prata projekt direkt med mig på telefon 010 - 207 45 16 eller mail edvin.uddfalk@exacta.se.

Skriv till oss