Navigera på webbplatsen Navigera
ChatGPT – Vi tittar på årets snackis

ChatGPT – Vi tittar på årets snackis

Det senaste – och kanske mest imponerande AI-verktyget jag någonsin testat – är ChatGPT. Det lanserades publikt av OpenAI i november 2022 och har sedan dess använts av miljontals människor över hela världen. Dess kometartade lansering har lett till att servrarna som tillhandahåller verktyget gått ner ett flertal gånger.

ChatGPT är en chatt-bot som i sin mest basala form ger svar på kommandon, frågor och uppdrag. Det som gör detta AI alldeles särskilt är dock dess förmåga att exempelvis skriva datorkod enligt en användares specifikation, skriva affärsbrev eller hyreskontrakt, skriva läxuppsatser och till och med göra ett universitetsprov.

Vilken uppmaning du än kan tänkas ha som ChatGPT kan ge svar på i skriftlig form kommer denna bot troligtvis också att lösa. Din egen hjärnkapacitet är troligen det första som kommer att begränsa ChatGPT, inte vice versa.

Ett större auto-correct som nu blir smartare tack vare sina användare

ChatGPT är lite som auto-correct på din telefon. Auto-correct är tränat i en ordbok och kan komplettera ord och meningar. ChatGPT tränas i stora drag på samma sätt, men använder inte bara en ordbok utan mer eller mindre hela tillgängliga webben (fram till 2021) som sitt lexikon och kan därför skriva hela meningar – eller till och med hela stycken på önskat språk.

ChatGPT förstår dock inte vad den säger, bara vilka ord som med största sannolikhet kommer härnäst.

Utvecklat av OpenAI har ChatGPT initialt blivit upptränat under ett flertal år för att slutligen besitta den kunskap det har idag när vi använder det. Efter lanseringen har dock OpenAI dragit nytta av de miljontals användare som varje dag använder ChatGPT för att lära intelligensen mer samt rätta sådant som den tidigare haft fel om eller gissat kring.

Denna typ av kostnadsfria mänskliga feedback som företaget fått sedan lanseringen skulle med all förmodan vara oöverkomligt dyr att köpa, och att istället låta den vara genererad av användare är troligen en planerad strategi.

Hur smart är ChatGPT?

Samtidigt som ChatGPT är ett extremt kraftfullt verktyg, har det begränsningar i sin förståelse. Det kan exempelvis inte ge heltäckande information inom ett visst område, och med tanke på att det använt webben som lexikon fram till och med 2021 kan det inte heller ge realtidsinformation.

ChatGPT har ännu inte förmågan att lära sig eller anpassa sig på samma sätt som människor gör och saknar ett eget medvetande. Jag ställde själv frågan till ChatGPT som svarar följande;

ChatGPT svarar på frågor

Sammanfattat är ChatGPT smart ur ett kunskapsperspektiv – men saknar helt förmågan att tänka fritt och att göra egna antaganden baserat på sådant som det skulle kunnat ha lärt sig självt. Eftersom ChatGPT saknar ett eget medvetande kan det inte heller fatta beslut på något annat än efter de algoritmer som det är upptränat att kommunicera efter.

Kan ChatGPT användas samhälls- eller arbetsnyttigt?

När ChatGPT lanserades gick många diskussioner om att detta var “Google dödaren”. Den huvudsakliga idén bakom detta var att ingen längre skulle använda Google för att leta upp ett relevant resultat när ChatGPT istället kan ge ett exakt svar direkt utan vidare ansträngning från användaren.

Min mening är dock att användningsområdena för de två tjänsterna är helt olika. Medan ChatGPT kan vara händigt för att snabbt få svar på en viss fråga eller ett problem så görs en Google-sökning oftast i syftet att hitta ett relevant resultat till en sökning som sedan konsumeras av användaren själv.

Enligt uppgifter är Microsoft (som äger en stor del av OpenAI) igång med att implementera ChatGPT i deras sökmotor Bing. Eftersom ChatGPT inte är skapat med öppen källkod skulle Microsoft helt konkurrensfritt kunna ta en intressant position som sökmotor med en sådan typ av intelligens integrerat i deras sökningar.

En bra resurs vid arbete med sökordsoptimering

En stor del av arbete med sökordsoptimering består av research kring relevanta sökord för en webbplats i fråga och att sedan skriva relevant innehåll med de sökorden. En chat-bot med den intelligens och kompetens som ChatGPT har kan hjälpa till med båda delarna.

Vi tar ett exempel nedan där vi frågar boten om relevanta sökningar kring “logistik”.

chat-boten genererar rubriker

Här hjälper boten oss att hitta rubriker som vi kan använda i rubriker när vi skapar innehåll för våra sidor där vi pratar om logistik. Observera! ChatGPT används bäst som ett guidande redskap och ska enligt mig inte ses som ett klipp och klistra verktyg.

Nedan är ett annat exempel där vi frågar boten om relaterade nyckelord till “logistik”. När vi fått listan ber vi sedan boten att rangordna dem efter hur mycket söktrafik de har.

chat-boten rangordnar nyckelord

Eftersom ChatGPT kan komma ihåg en konversation svarar det inte bara på ditt senaste meddelande utan kan hålla en dialog. Det går med andra ord bra att ställa följdfrågor eller fortsätta förfina ett svar som vi gör ovan.

Även bra för att generera utkast av längre texter

Som ett vältränat AI för generering av text kan ChatGPT med fördel användas för att generera utkast av längre texter. Jag skriver utkast för att belysa vikten av att aldrig använda AI-genererade texter i en webbplats eller e-butik.

Ett exempel skulle kunna vara att använda ChatGPT för att generera en meta beskrivning till en särskild sida. Här ber vi boten att skriva en meta beskrivning för Exacta.

chat-boten skriver en meta beskrivning

Återigen är det viktigt att belysa; en AI-genererad text är aldrig något annat än ett utkast. Se det som en mall att utgå efter för att skriva om och arbeta med.

Det går även bra att be boten om mer specifik generering av texter. Här ber vi om hjälp med att skriva en längre text på 200 ord baserat på innehållet i en särskild sida på webben.

ChatGPT skriver en längre text om logistik

Resultatet är en mycket välformulerad text baserat på den information som ChatGPT kunde läsa sig till självt på vår hemsida.

Här kan vi tydligt även se några negativa effekter av AI-genererad text. Den saknar nämligen både värden och mänskliga aspekter. En AI-genererad text är både generisk och bara informativ. Eftersom ChatGPT saknar ett eget medvetande och mänskliga sinnen levererar den inte en text som signalerar någon slags riktigt värde för en läsare.

En AI-genererad text kan aldrig heller skriva en text för en verksamhet eller en produkt lika bra som en människa som känner till verksamheten eller produkten. Här kommer återigen bristen på den mänskliga faktorn in i bilden.

Ett stort kliv mot “instant knowledge”

Instant knowledge eller “direkt kunskap” som det översätts till på svenska är något som kommit till att bli en diskussion sedan smarta tjänster som Siri och Google Home lanserades på marknaden.

Huvudargumentet till instant knowledge är att vi idag kan få svar på vilken fråga som helst genom att fråga vår telefon, och att minneskunskap som våra skolsystem baseras på är daterat. Oavsett var man står i den diskussionen går det inte att förneka att ChatGPT är ett stort kliv mot en mer träffsäker och tillförlitlig instant knowledge än vi haft tillgång till tidigare.

Vad kommer att hända härnäst med ChatGPT?

Sedan lanseringen av ChatGPT har världen samlat fördelarna det kommer med på olika forum och hemsidor. Samtidigt har vi troligtvis ännu inte sett hur kraftfullt ChatGPT är ännu, och det beror på att många av oss inte kan tänka tillräckligt stort för att rätt frågor någonsin ska ställas till verktyget.

Dagens version av ChatGPT (3) är konstruerad med 175 miljarder parametrar. Vi läser redan om att nästa version, ChatGPT-4, kommer att konstrueras med 1 triljon parametrar. Om detta stämmer finns det ingen mänsklig intelligens som ens kommer i närheten av den kunskap som den nya versionen besitter.

För att ställa dagens version i visuellt perspektiv mot ChatGPT-4:

chatgpt 3 vs 4

ChatGPT-4 får dagens version att verka extremt liten samtidigt som vi vet vilken enorm kunskap det redan besitter. Nästa version av chat-boten ska även vara bättre på att kommunicera med människor och ska enligt uppgift inte kunna leverera fiktiva eller osanna svar på frågor eller i text.

Av de faktiska fördelar jag redan sett och testat med ChatGPT-3 kan jag bara gissa hur omätbart intelligent och kraftfullt ChatGPT-4 är.

Jag är övertygad om att ChatGPT kan komma att bli en fantastisk resurs att använda inom många digitala områden, och att det över tid kommer kunna effektivisera processer som tidigare varit en stor del av mångas yrken.

Detta AI kommer troligtvis inte att ersätta någons jobb – men den som lär sig att arbeta med det tror jag kommer göra det med stor nytta.