Navigera på webbplatsen Navigera
Hur vi hjälpte Islandshästspecialisten nå ROAS 20 i Google Ads

Hur vi hjälpte Islandshästspecialisten nå ROAS 20 i Google Ads

ROAS är ett mått som används inom digital marknadsföring för att räkna fram effektiviteten i en kampanj. ROAS beräknas genom att dela försäljningsintäkt med annonseringskostnad över en specifik period. Förkortat från engelskans Return On Advertising Spend används ROAS flitigt som ett relevant sätt att kunna presentera om en kampanj är framgångsrik eller ej.

Under början av december 2022 ingick Exacta Digital ett samarbete med Islandshästspecialisten för annonsering på Google. Ett för kund helt outforskat område som aldrig tidigare använts som försäljningskanal, delvis på grund av att webbplatsens sökordsoptimering varit så historiskt kraftfull.

Vi rekommenderade Google Ads som ett komplement till den organiska söktrafiken då vi efter en tids analys kunde konstatera att nya konkurrenter tagit allt fler marknadsandelar enbart genom annonsering på Google.

Försiktig strategi

Då området var helt nytt för kund var övergången från att inte annonsera till att börja annonsera något de önskade skynda långsamt. Beslutet blev således att vi skulle kliva in i annonseringen med en försiktig strategi vilket innebar att initialt använda en liten budget som vi över tid kunde höja om resultaten var positiva.

I diskussioner kom vi tillsammans med kund överens om att en godkänd ROAS skulle ligga mellan 3-5, vilket innebär 3-5 gånger pengarna tillbaka på annonseringskostnaden. Detta är fullt möjligt även med en låg budget och en försiktig strategi.

När vi skapat de första annonserna kunde vi snabbt se att resultatet dock översteg allas förväntningar. Redan efter en vecka konstaterade vi en ROAS på 10-12, men vi ville ha både mer statistik och en längre annonseringsperiod att mäta med innan vi kände att resultatet var rättfärdigat.

Resultatet: ROAS 20,2 🎉

Idag när vi hanterat Google Ads för Islandshästspecialisten i lite mer än två månader kan vi med facit i hand konstatera att ROAS är hela 20,2 vilket vi tycker är otroligt kul!

Resultatet innebär att vi slår både vår egna och kundens förväntan med råge.