Navigera på webbplatsen Navigera
Tydlig strategi ska öka organisk trafik med 25%

Tydlig strategi ska öka organisk trafik med 25%

Mängden organisk trafik en webbplats har är alltid relativ till hur mycket man arbetar med webbplatsens sökmotoroptimering. Det är belöningen som kommer i gengäld efter arbete med det redaktionella innehållet och den tekniska grunden.

Webbyrån Exacta har fått det ärofyllda uppdraget att hjälpa barn- och babybutiken Ellababy med just detta. I ett tätt samarbete med tydlig strategi ska vi öka deras organiska trafikanskaffning genom Google med hela 25% under det första halvåret av 2021.

SEO Ellababy
Ellababys e-butik säljer barn- och babyartiklar för alla tillfällen

För att uppnå detta har vi på Exacta skapat en SEO strategi som vi, tillsammans med Ellababy, bestämt oss att arbeta efter. Strategin är indelad i tre större beståndsdelar och arbetet sträcker sig över årets tre första månader.

Januari

Under januari månad kommer vi att lägga det stora fokuset på den tekniska grunden. Om det slutliga målet är att öka den organiska trafikanskaffningen genom Google måste vi först och främst se till att Google gillar Ellababys webbplats ur ett tekniskt perspektiv. Här arbetar vi med en rad optimeringspunkter som i slutändan kan hjälpa Google att ranka Ellababy högt ur ett SEO-tekniskt perspektiv vid relevanta sökningar.

Februari

Under februari kommer vi fokusera mycket på användarupplevelse och on-page SEO. Vi kommer alltså med andra ord att syna allt som besökaren ser och upplever när de handlar hos och använder Ellababys webbplats. Design, tillgänglighet, användarvänlighet, bilder, innehåll, länkar, rubriker – rubbet!

Vad vi kommer sträva efter här är att kunna säkerställa att så många som möjligt upplever ett besök eller ett köp hos Ellababy som positivt och att webbplatsen är lättanvänd, enkel att navigera på samt att innehållet speglar vad besökaren är ute efter.

Detta resulterar förhoppningsvis i en dubbel vinst då vi dels kommer ha en köpprocess och kundresa som är optimerad mot en bred publik och således kan bredda erbjudandet till fler människor men också exempelvis annonsera till en bredare målgrupp. Den andra vinsten är att Google använder algoritmer som känner igen webbplatser vars användarvänlighet är bra och således anser det mer relevant att ranka den högt i sökningar.

Mars

I mars kommer vi fokusera på off-page SEO, alltså allt som sker utanför Ellababys webbplats men som på något sätt länkar till webbplatsen. Som en del i detta kommer vi också titta mycket på hur vi kan förbättra det användargenererade innehållet (UGC – User Generated Content).

Off-page SEO är kort sagt hänvisningar i form av inlänkningar från andra webbplatser till Ellababys webbplats. Vad dessa länkar gör är att bekräfta för Google att webbplatsen är relevant, innehållet är reko och att den med fördel kan prioriteras i sökningar på Google.

När det gäller inlänkningar från andra webbplatser behöver man ha en del saker i åtanke. Det är inte så att man helt enkelt kan köpa länkar från andra webbplatser för att gynna sin egen webbplats. Inlänkningarna behöver vara relevanta, det behöver finnas en kontext kring länken och inlänkningen får gärna komma från webbplatser med mycket trafik.

Av denna anledning är det ofta en hel del arbete kring att sätta en strategi för en webbplats off-page SEO.

Vi kommer under mars månad också arbeta med att implementera review funktion på Ellababys produkter med automatiska mailutskick till kunder som handlat hos dem. Vi har en förhoppning om att detta kommer öka antalet reviews och således det användargenererade innehållet på sajten. Det kommer dessutom medföra att antalet återkommande webbplatsbesök ökar.

Utvärdering och resultat

SEO (sökmotoroptimering) är något som tar tid. Det tar tid innan man börjar se resultat från de förändringar man gör och likaså tar det tid att sammanställa en utvärdering av projektet i sin helhet.

Under årets andra kvartal (april-juni) kommer vi sammanställa resultatet av arbetet vi utför på Ellababys webbplats. Vår förhoppning är att den tydliga strategin kommer ge oss en ökning om 25% i organisk trafikanskaffning.

Vi kommer göra en månadsvis uppdatering kring framstegen vi ser och gör i detta projekt. Kika därför gärna in igen i februari för att se nästa uppdatering!