Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Lagerhantering och transport av livsmedel

Lagerhantering och transport av livsmedel

När det gäller lagerhantering, logistik och transport av livsmedel krävs det höga krav på en säkerheten och hygienen. Hela kedjan behöver vara noggrant dokumenterad och alla livsmedel måste vara spårbara. 

Livsmedel behöver kunna hanteras på ett snabbt och flexibelt sätt med hänsyn till faktorer som påverkar efterfrågan, till exempel kampanjer eller säsongsvariationer. 

Temperaturkrav inom lagerhantering och transport 

Livsmedel som har en begränsad hållbarhet kräver en speciell hantering under både lagring och transport. Allt från hygienföreskrifter till kylkedja och temperaturintervall måste följas.  

När man pratar om livsmedel finns det olika temperaturkrav som måste följas vid transport och lagring. Dessa temperaturkrav varierar mellan olika typer av livsmedel. 

Beroende på vilken utomhustemperatur det är måste fordonet som sköter transporter ha möjlighet att antingen värma eller kyla livsmedlet i fråga. Det finns olika transportfordon som kan användas för detta, till exempel isolerade skåpbilar eller tankbilar. Alla fordon som används inom logistik och transport för hela tiden temperaturkontroller och dokumentationer.

Det finns olika utmaningar gällande bland annat temperatur, fuktighet och varors känslighet när man pratar om olika livsmedel. Olika livsmedel har olika utmaningar man måste ta hänsyn till. Detta påverkar givetvis vilken typ av lagringsteknik som bör användas, vilka krav som finns och arbetsförhållandena för de anställda. 

Aktiv vs passiv kylkedja 

Ett vanligt begrepp när man pratar om logistik och transport av livsmedel är “aktiv kylkedja”. Med detta begrepp menar man att varorna kontinuerligt kyls och utsätts för temperaturkontroller och registrering. Den aktiva kylkedjan syftar även på fordon och lager som är utrustade med kylteknik. 

Pratar man å andra sidan om en passiv kylkedja hålls temperaturen i fråga inom ett visst område, genom att använda isolerade förpackning. Det är inte alltid obligatoriskt med temperaturkontroller vid den passiva kykledjan. 

Särskilda bestämmelser för livsmedelshantering 

Det finns särskilda bestämmelser för rengöring och desifiketionen i områden där man hanterar livsmedel. Nedan har vi sammanfattat några av de bestämmelser som finns, alla åtgärder är formulerade i förordningen EG nummer 852/2004. 

  • Alla föremål eller ytor som kan komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel måste rengöras (och desifinceras) så ofta att det inte finns någon som helst risk för livsmedlet i fråga. 
  • I fryslager är det inte tillåtet med våtrengöring. 
  • Först in, först ut principen ska anammas vid kommersiell lagring av livsmedel för att minska onödigt svinn.
  • Det finns höga krav på rengöringsmöjligheterna för hantering av mejeriprodukter och färska livsmedel. 

Transportering av livsmedel 

Idag beställs mycket livsmedel online och vid transport av livsmedel spelar transporttiden en extra viktig roll. En kort leveranstid är viktigt och det krävs innovativa lösningar för kyltransport. Om kunden inte är hemma vid leveransen till exempel, krävs det en förpackning som fortsatt håller den önskade temperaturen. 

Lagerhantering samt logistik och transport av livsmedel 

Söker du efter lösningar för logistik av alkoholprodukter eller livsmedel är Exacta en perfekt partner. På Exacta skräddarsyr vi logistiklösningar för olika typer av företag. Vi kan hjälpa till med allt från lagerhantering till helheten inom logistik och transport av livsmedel. 

Vi har både resurserna och kompetensen som krävs för en effektiv, säker och smidig livsmedelslogistik.