Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera

Integritetspolicy

Bakgrund

I stort sett alla företag behöver en integritetspolicy. Så även vi på Exacta Logistics AB, 556624-9354. Hos oss är det våra digitala stjärnor som tillhandhåller vår hemsida och således har vi inte ett delat personuppgiftsansvar.

I den här integritetspolicyn kommer du få reda på hur och varför vi samlar in din data samt vad vi använder den till. Givetvis följer också information om hur du kontrollerar uppgifterna och nekar respektive samtycker till att de samlas in, lagras och hanteras.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all form av information som kan användas för att identifiera en fysisk person.

Genom att godkänna vår användning av cookies så accepterar du också att vi samlar in, lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med svensk lagstiftning.

Informationsinsamling

Exacta behandlar personuppgifter som du ger till oss frivilligt och självmant i form av:

  • E-post
  • Telefonsamtal
  • Inskickade formulär via hemsidan

Utöver detta samlar vi även aktivt in IP-adresser från våra besökare.

Vidare behandlar vi uppgifter som samlas in via våra cookies, efter ditt samtycke.

Informationshantering och lagring

Personuppgifterna du frivilligt och självmant delger oss sparas så länge vi har en relation till varandra. Dessa sparas hos oss så länge vi har en relation till varandra..

IP-adresserna som samlas in anonymiseras och kopplas inte ihop med andra uppgifter som kan identifiera dig. Dessa sparas hos oss i 12 månader.

Informationsanvändning

De personuppgifter som samlas in behandlas i syfte att kunna tillhandahålla bästa tänkbara service, anpassade efter respektive persons behov, krav och verksamhet.

Därutöver behandlar vi som nämnt IP-adresser för att förhindra missbruk av sidan. Genom att samla in IP-adresser kan vi se om någon har försökt överbelasta sidan, göra intrång eller annan otillbörlig användning av sidan. Insamling av IP-adresser görs således i kontroll- och säkerhetssyfte.

De personuppgifter vi samlar in genom vår hemsida eller som du självmant och frivilligt delger oss på annat sätt vidarebefordras ej till tredje part.

Den information som samlas in sparas hos oss, såtillvida det inte finns rättslig grund för annat.

Dina rättigheter

Som registrerad har du alltid rätten att bli glömd. Det vill säga att du alltid har rätt att få din information raderad av oss.

Information och avregistrering

Vill du veta vilken information vi eventuellt har om dig samt få den raderad eller begränsad så kan du enkelt höra av dig till oss på vår mail: info@exacta.se.

Om du inte avregistrerar dig hos oss kommer vi själva radera uppgifterna. Detta görs som längst 24 månader efter vår senaste kontakt, medan annan information tas bort redan nästa dag.

Samtycke

Genom att använda dig av vår hemsida samtycker du till vår insamling av data i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du känner dig osäker på vilken information vi samlar in och hur vi hanterar den är du varmt välkommen att höra av dig till oss.