Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Hantering av farligt gods

Hantering av farligt gods

Vi på Exacta är inte rädda för en utmaning. Därför har vi sökt kunskap och byggt kompetens kring hantering av farligt gods.

Kontakta oss Se vad vi kan göra för dig

Genom vår kunskapsbank kan vi leverera en säker hantering enligt alla gällande lagar och regler. Inte minst vad gäller hantering av brandfarlig vara, men även av andra sorters farligt gods.

Vad är farligt gods?

Med farligt gods menas ämnen och föremål som måste hanteras på ett särskilt sätt under transport. Anledningen är att de är en risk för människor, djur eller det som finns runt omkring dem. Till exempel för annat gods, fordon, luft, mark och natur. Farligt gods bedöms enligt regler som har bestämts av FN. I de här modellreglerna delas godset in i olika klasser beroende på hur farligt det anses vara.

Vi sköter hantering av brandfarliga varor

För hantering av farliga eller brandfarliga varor är det en tillgång att få hjälp av en tredje part som känner reglerna som sin egen ficka. Du kan känna dig trygg i att vi kommer ihåg det som du annars kanske hade missat i regelverket. Vi ger dig både rådgivning kring hanteringen och utför själva arbetet. Dessutom sköter vi dokumentationen på ett professionellt sätt.

En tillgång för dig är att vi brinner för att hitta på smarta och skräddarsydda lösningar. För att uppnå en effektiv hantering av vilket gods som helst, men kanske farligt gods i synnerhet, är en öppen och lyhörd dialog av yttersta vikt. Det får du med oss. För att säkerställa trygga transporter enligt alla gällande regler, med ett personligt bemötande på köpet, kontakta oss!

Låt oss prata logistik!

Inget projekt är för stort eller litet för oss. Ett förutsättningslöst samtal eller mailkonversation är det första steget mot framgångsrik tredjepartslogistik.

Hej! Jag heter Kristofer och är Business Manager. Prata logistik med mig på telefon 010 - 207 45 05 eller mail kristofer@exacta.se.

Skriv till oss