Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera

Hållbarhet & ansvar

Genom att följa gällande miljölagstiftningar och att erbjuda effektiva transport- och logistiklösningar bidrar vi på Exacta till en långsiktig och hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt, på egen hand och genom externa parter, för miljövänligare lager och transporter.

När vi säger hållbarhet förknippar vi det vanligtvis med vår miljö och vårt klimat. Sanningen är att begreppet är väldigt mycket bredare än så och rymmer inte bara ett minskat avtryck, utan även en social och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet

Denna hållbarhetskomponent berör vår vardag och livsbetingelser i samhället, som exempelvis vår utbildning, hälsa och trygghet. Både individuellt och på gruppnivå. Här har vi de mänskliga rättigheterna i grund, med FN:s globala mål i spetsen.

I vårt arbete handlar det dels om att ställa krav på hela leverantörskedjan, och genom det säkerställa att riktlinjer kring mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållandens följs. En annan viktig del är vårt ansvar för våra medarbetare. Att de har en god hälsa och välmående, både på och utanför arbetet, och att vi som verksamhet agerar jämlikt och rättvist i alla situationer.

Den sista delen i det sociala ansvaret har vi gentemot vår omgivning. Vi är måna om att våra närområden har goda sociala förutsättningar för aktiviteter och är därmed stolta sponsorer till olika idrottsengagemang, som exempelvis sponsorer till den lokala fotbollsklubben i Hallstavik, Hallsta IF, och Rospiggarna Speedway.

Vi samarbetar med företaget Bikelease, där alla våra medarbetare har möjligheten att kunna förmånsleasa en cykel av valfri sort. Detta för att vi vill uppmuntra våra medarbetare att ta cykeln istället för bilen, oavsett om det är i privat syfte eller till och från arbetet.

Ekonomisk hållbarhet

Att vara ekonomisk hållbara kretsar kring att dels säkerställa att den ekonomiska tillväxten inte står i vägen för hållbarheten och att ständigt se till att förbättra och förfina processen och affärsmodellen. Ett välkänt begrepp idag är att man som företag ska vara cirkulär. Att arbeta med resurser som går att återvinna och att, i alla led, välja det som är mest hållbart.

Hos oss har våra tak nyinstallerade solceller som ger både oss och andra förnybar energi. Vi ger även personal och kunder möjlighet att ladda sin elbil hos oss, vare sig man besöker oss i Karlskoga eller Hallstavik.

De globala målen

Vi har valt att arbeta med utvalda kategorier ur FN:s globala mål.

Vi är stolt partner till hjälporganisationen Giving People. De arbetar för att göra skillnad för barn och barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige.

”Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom.”

Giving People, www.givingpeople.se

De arbetar med akut hjälp av mat och andra förnödenheter. Organisationen har sedan start, 2013, förmedlat matkassar, kläder och hygienartiklar till familjer över hela Sverige.

Vi arbetar ständigt för att ha en jämställd arbetsplats. Just nu är vi 63% kvinnor och 37% män på våra två arbetsplatser, fördelat på alla nivåer. Vid nyanställning har vi alltid i åtanke att vi är en jämställd arbetsplats och senaste projektanställningen, där vi anställde totalt 30 personer, såg fördelningen ut likt detta, 51% kvinnor och 49% män.

Hållbarhet & initiativ

5S-metodens femte steg: Sköta om (Shitsuke)

Shitsuke handlar om att skapa en kultur där alla tar ansvar för att upprätthålla arbetsplatsens ordning och effektivitet.

Läs mer

26 maj 2023

5S-metodens fjärde steg: Standardisera (Seiketsu)

Standardisering, eller Seiketsu på japanska, är det fjärde steget i 5s-metoden. Det innebär att man skapar en enhetlig och konsekvent...

Läs mer

26 april 2023

5S-metodens tredje steg: Städa (Seisō)

Städa, eller Seisō på japanska, är det tredje steget i 5S-metoden och fokuserar på att hålla arbetsplatsen ren och välunderhållen.

Läs mer

06 april 2023

5S-metodens andra steg: Systematisera (Seiton)

Systematisera är det andra steget i 5S-metoden och spelar en avgörande roll för att uppnå en välorganiserad och effektiv arbetsplats.

Läs mer

16 mars 2023

5S-metodens första steg: Sortera (Seiri)

Sorterings-stadiet i 5S-metoden är ett viktigt första steg som syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Läs mer

12 mars 2023

5S-metoden: Vad är det och hur kan den effektivisera ditt företag?

5S-metoden är lätt för alla att börja använda. Den kräver ingen teknisk analys och kan implementeras globalt i alla typer av företag.

Läs mer

02 januari 2023

Fler nyheter från Exacta