Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Så fungerar redovisning för företag

Så fungerar redovisning för företag

Redovisning är en term som syftar på bokföringspraxis. Det innefattar systematisk registrering, analys och tolkning av finansiella transaktioner och aktiviteter i en organisation. Redovisning används av företag, organisationer och myndigheter för att upprätthålla ordning och reda i ekonomisk dokumentation. I denna artikel kommer vi att utforska redovisning, dess historiska bakgrund, rättsliga ramverk, principer och praxis samt dess betydelse för små och medelstora företag och ideella organisationer.

Redovisning är processen av att registrera, sammanställa och rapportera finansiella transaktioner och aktiviteter i en organisation. Det är en grundläggande del i företagandet och gör det möjligt för organisationer att hålla koll på sina ekonomiska resurser och prestationer. Dessutom är det en nödvändighet för att följa lagar och förordningar som reglerar företagande och ekonomisk verksamhet i Sverige.

Gå direkt till:

 1. Historisk bakgrund av redovisning i Sverige
 2. Rättsliga ramverk för redovisning
 3. Redovisningsprinciper och praxis
 4. Redovisning för små och medelstora företag
 5. Redovisning för ideella organisationer
 6. Vanliga frågor och svar om redovisning

Historisk bakgrund av redovisning i Sverige

Redovisning har en lång historia i Sverige och dess rötter kan spåras tillbaka till 1600-talet. Under denna period började bokföring och redovisning bli allt mer viktigt för handeln och ekonomin i landet. På 1800-talet etablerades flera banker och finansiella institutioner i Sverige och behovet av en standardiserad bokföring blev allt mer uppenbar. År 1895 införde regeringen den första svenska bokföringslagen som krävde att alla företag skulle föra bok över sina affärstransaktioner.

Under 1900-talet fortsatte redovisning att utvecklas i Sverige och flera nya lagar och förordningar infördes för att reglera företagens bokföring. År 1976 antogs den svenska redovisningslagen som är den viktigaste lagstiftningen för redovisning i Sverige och som reglerar bokföring, årsredovisning och revision.

Förändringar i redovisningens praxis

Under senare år har det skett stora förändringar i redovisningens praxis i Sverige, främst på grund av införandet av digitala verktyg och teknologi. Idag är det vanligt att företag använder sig av datorprogram och molnbaserade lösningar för att underlätta redovisning och bokföring. Detta har gjort det möjligt för företag att automatisera vissa delar av bokföringen och frigöra tid och resurser för annan verksamhet.

Rättsliga ramverk för redovisning

Svenska Finansiella Rapporteringsstandarder

Svenska Finansiella Rapporteringsstandarder (SFRS) är en serie standarder som utvecklats för att ge vägledning och riktlinjer för redovisning i Sverige. Dessa standarder används av företag och organisationer för att säkerställa att deras finansiella rapportering är korrekt och uppfyller kraven enligt svenska lagar och förordningar.

Svenska skatteförfattningen

Svenska skatteförfattningen är en annan viktig del av det rättsliga ramverket för redovisning i Sverige. Skatteförfattningen reglerar beskattning och redovisning av skatter och avgifter. Det är viktigt att företag och organisationer förstår skatteförfattningen för att undvika eventuella problem med skatter och avgifter.

Genom att följa dessa lagar och förordningar kan företag och organisationer säkerställa att deras redovisning är korrekt och uppfyller kraven enligt svenska lagar och regler.

Redovisning av ditt företags ekonomi

Redovisningsprinciper och praxis

 • Fakturering och bokföring är grundläggande principer för redovisning. Företag och organisationer måste utfärda fakturor och registrera finansiella transaktioner i sin bokföring för att upprätthålla korrekta ekonomiska rapporter.
 • Periodisering och kalkylering är viktiga principer för att säkerställa korrekt redovisning. Genom att periodisera inkomster och utgifter och kalkylera kostnader och intäkter över tid kan företag och organisationer få en mer exakt bild av sin finansiella ställning.
 • Årsredovisning och revision är andra viktiga aspekter av redovisning. Företag och organisationer måste upprätta en årsredovisning som innehåller information om deras ekonomiska prestationer under året. Revision är också obligatoriskt för vissa företag och organisationer och syftar till att säkerställa att deras redovisning är korrekt och uppfyller kraven enligt lag.
 • Skatteplanering och bokslut är också viktiga aspekter av redovisning. Företag och organisationer måste planera sina skatter och bokslut noggrant för att undvika onödiga kostnader och problem med myndigheterna.

Redovisning för små och medelstora företag

Redovisning är av stor betydelse för små och medelstora företag. En korrekt och tillförlitlig redovisning gör det möjligt för företag att hålla koll på sin ekonomiska ställning, ta smarta affärsbeslut och uppfylla kraven enligt lag.

Redovisning för små och medelstora företag skiljer sig från redovisning för stora företag på flera sätt. Till exempel är mindre företag ofta mindre komplexa och har inte samma omfattning av finansiella transaktioner som större företag. Detta kan göra det möjligt att hantera redovisningen internt eller outsourca den till en extern bokföringsbyrå.

Outsourcing av redovisning

Outsourcing av redovisning är vanligt för små och medelstora företag. Detta innebär att företagen anlitar en extern bokföringsbyrå för att ta hand om redovisningen istället för att ha en intern bokföringsavdelning. Detta kan spara tid och pengar för företagen och ge dem tillgång till expertis och teknologi som de annars inte skulle ha haft råd med.

Redovisning för ideella organisationer

 • Redovisning är en viktig del av verksamheten för ideella organisationer. En korrekt och tillförlitlig redovisning gör det möjligt för organisationerna att hålla koll på sina finansiella resurser, ta smarta beslut och uppfylla kraven enligt lag.
 • Redovisning för ideella organisationer skiljer sig från redovisning för företag på flera sätt. Till exempel har ideella organisationer ofta andra mål än att maximera vinsten och kan ha flera olika finansieringskällor, såsom gåvor och bidrag från olika organisationer och personer.
 • Ideella organisationer i Sverige är skyldiga att lämna in en årsredovisning till Skatteverket, precis som företag och andra organisationer. Årsredovisningen ska innehålla information om organisationens ekonomiska ställning, resultaträkning och kassaflöde. Det är också vanligt att ideella organisationer har en revisor som granskar deras redovisning.

Vanliga frågor och svar om redovisning

Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?
– Redovisning är ett bredare koncept än bara bokföring. Utöver att registrera företagets affärshändelser (bokföring) innefattar det också bokslut, deklarationer och rapportering.
Vad är skillnaden mellan bokslut och årsredovisning?
– Årsredovisningen är en dokumentation som är offentligt tillgänglig. Den består av företagets balans- och resultaträkning (bokslut), och utöver det innehåller den även en förvaltningsberättelse, noter och revisionsberättelse (om en sådan är utnämnd).
Vem gör redovisning?
– En redovisningskonsult bistår företag med sin bokföring genom att bokföra in- och utbetalningar och andra relevanta underlag. De utför också arbetsuppgifter som hör till bokföringen, exempelvis deklaration till Skatteverket och upprättande av årsredovisningen.
Vill du ha hjälp med företagets <a class=ekonomi?" />

Vill du ha hjälp med företagets ekonomi?

Vi på Exacta Ekonomi har mångårig erfarenhet av att hantera ekonomi, löner och redovisning för både små och stora företag. Prata med oss om du behöver hjälp!

Kontakta oss