Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Outsourcing av företagets ekonomi: Allt du behöver veta

Outsourcing av företagets ekonomi: Allt du behöver veta

Innan vi fördjupar oss i vad outsourcing är, börjar vi med att belysa begrepp vi kommer använda och vad dessa betyder.

Ekonomi handlar om att hantera ett företags pengar, inklusive budgetering, inköp, fakturering och bokföring.

Redovisning handlar om att skapa finansiella rapporter, såsom årsbokslut och kvartalsrapporter för att visa er ekonomiska status.

Outsourcing innebär att företag väljer att anlita en extern firma för att utföra dessa uppgifter. Det betyder att ni anlitar en extern redovisningsbyrå eller ett ekonomiföretag för att hantera er ekonomi och redovisning.

I denna artikel skriver vi om följande områden inom outsourcing:

  1. Fördelar med outsourcing
  2. Vad bör man tänka på?
  3. En flexibel lösning för företagets ekonomi
  4. Komplett tjänst för företagets ekonomiska behov

Fördelar med outsourcing

Tillgång till ekonomiexperter

En av de främsta fördelarna med outsourcing är att det ger företag tillgång till experter inom området. Dessa besitter lång erfarenhet och stor kunskap om hur man hanterar ekonomi och redovisning på ett effektivt sätt.

Spara tid (och pengar)

Ett annat skäl till varför företag väljer att använda sig av denna tjänst är för att spara tid och pengar. Genom att anlita en extern konsult behövs ingen egen ekonomichef eller redovisningsansvarig.

Mer tid åt kärnverksamheten

Outsourcing gör det enklare för ert företag att fokusera på kärnverksamheten. Genom att låta en extern firma ta hand om ekonomi och redovisning kan företaget fokusera på att utveckla sina produkter och tjänster, samt öka sin försäljning.

Vad bör man tänka på?

Det finns ett antal viktiga faktorer att tänka på när man väljer en konsult som ska hantera företagets ekonomi. Se först till att det finns rätt erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Det är också bra att kontrollera att partnern har gedigen kunskap kring de specifika lagar och regler som gäller för er bransch.

Ta tid att undersöka er partners referenser och kontrollera att de har ett bra rykte. Diskutera arbetsprocesser och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att er ekonomiska data hanteras på rätt sätt. Säkerhet ska vara en högt prioriterad punkt när det kommer till outsourcing.

Se noggrant över och förstå konsultens prissättning och eventuella avgifter för tjänsterna. Det är viktigt att få en tydlig bild av vad som ingår i avtalet och vilka kostnader som kan uppstå under avtalstiden.

Slutligen är det bra att se till att man kan hålla smidig kommunikation och att man har en klar bild av partnerns support och tillgänglighet. Detta är viktigt för att säkerställa att ert företag kan få hjälp och stöd när det behövs.

Molntjänster för hantering av ekonomi och lön

Teknologin utvecklas ständigt och det gäller även inom ekonomi och lönehantering. Det finns idag flera molntjänster som kan användas för att hantera ekonomi på ett enklare och mer automatiserat sätt.

När man väljer en partner är det klokt att kontrollera om de erbjuder molntjänster och hur de används i deras arbetsprocess. Genom att använda molntjänster kan man få tillgång till smartare funktioner och på så sätt förbättra sin ekonomiska hantering.

En flexibel lösning för företagets ekonomi

Outsourcing ger möjlighet att välja en lösning som är anpassad efter era behov och konsultföretag erbjuder ofta ett brett utbud av tjänster. Allt från enkel bokföring till mer avancerade tjänster som budgetering och strategisk ekonomisk rådgivning.

Företag kan ofta välja en tjänst som passar deras behov och budget, och även ändra eller utöka tjänsterna efter behov. Detta ger flexibilitet och möjlighet att anpassa ekonomi- och redovisningstjänsterna efter företagets utveckling.

Ofta en långtgående lösning

När hantering av företagets ekonomi läggs ut hos en extern partner är syftet oftast inte att lösa ett tillfälligt problem, utan en långsiktig lösning för företaget. Genom att anlita en utomstående konsult kan företaget få tillgång till kontinuerlig ekonomisk rådgivning och stöd, samt hjälp att utveckla företagets ekonomi och redovisning över en längre tid.

Detta kan leda till ökad effektivitet och noggrannhet i företagets ekonomiska hantering, samt att företaget kan fatta mer välinformerade beslut och planera för sin framtida utveckling. En partner kan också hjälpa företaget att hålla sig uppdaterade med de senaste lagarna och reglerna och se till att företaget följer dem.

Komplett tjänst för företagets ekonomiska behov

Sammanfattningsvis, outsourcing ger företag möjlighet att få en komplett lösning för sina ekonomiska behov. En ekonomisk partner kan erbjuda en rad olika tjänster, från bokföring och redovisning till budgetering och strategisk rådgivning. Detta gör det möjligt för er att få en helhetssyn på er ekonomiska situation.

Det kan också innebära att ni slipper att hantera flera olika partners för olika ekonomiska tjänster och istället får allt från en och samma källa.

Vill du ha hjälp med företagets ekonomi?

Vill du ha hjälp med företagets ekonomi?

Vi på Exacta Ekonomi har mångårig erfarenhet av att hantera ekonomi, löner och redovisning för både små och stora företag. Prata med oss om du behöver hjälp!

Kontakta oss