Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Löpande redovisning: En introduktion för nybörjare

Löpande redovisning: En introduktion för nybörjare

Redovisning är hjärtat i varje företags ekonomiska system. För den som är ny inom området kan det verka överväldigande, men med rätt kunskap blir det snart en andra natur. Löpande redovisning, som är en av hörnstenarna inom redovisning, är särskilt viktig att förstå.

Gå direkt till:

 1. Vad är löpande redovisning?
 2. Varför är löpande redovisning så viktig?
 3. Komponenter i löpande redovisning
 4. Hur startar man med löpande redovisning?
 5. Utbildning och resurser

Vad är löpande redovisning?

Löpande redovisning handlar om att systematiskt och regelbundet bokföra och dokumentera alla ekonomiska transaktioner som ett företag genomför. Denna process ser till att varje händelse – från inköp till försäljning till löner – korrekt noteras.

Varför är löpande redovisning så viktig?

För företagare, oavsett storlek på verksamheten, står löpande redovisning som en grundläggande pelare i ekonomisk förvaltning. Låt oss beskriva dess kritiska betydelse mer detaljerat:

 • Översikt över ekonomi:

  • Ögonblicksbild av finansiell hälsa: Löpande redovisning ger en aktuell bild av var företaget står ekonomiskt. Om man har uppdaterade bokföringsuppgifter kan företagare enkelt se sina inkomster, utgifter, skulder och tillgångar.
  • Effektiv likviditetshantering: Ett regelbundet uppdaterat kassabokföringssystem hjälper företag att säkerställa att de har tillräckliga pengar till hands för att möta sina pågående skulder.
 • Beslutsunderlag:

  • Informationsdrivna beslut: För en företagare kan en ekonomisk insikt i realtid hjälpa till att avgöra allt från investeringar till anställningar. Med korrekta och aktuella finansiella uppgifter kan beslutsfattare fatta välgrundade beslut som bygger på fakta snarare än antaganden.
  • Identifiera trender och mönster: Med hjälp av att regelbundet granska ekonomiska rapporter kan företag identifiera mönster, som till exempel säsongsvariationer i försäljningen, vilket kan informera framtida strategiska val.
 • Uppfyller lagkrav:

  • Skyldighet för de flesta företagsformer: Som nämnts, i många jurisdiktioner, inklusive Sverige, är det ett lagligt krav för företag att upprätthålla en löpande redovisning. Detta gäller speciellt för företagsformer som aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor.
  • Grund för skatteberäkning: Korrekt och regelbunden redovisning underlättar beräkningen av skatter, undviker potentiella böter eller sanktioner och säkerställer att företaget inte betalar mer skatt än nödvändigt.
  • Skydd mot granskning: Om en myndighet, såsom Skatteverket, någonsin skulle granska ett företags bokföring, fungerar en ordentlig löpande redovisning som ett robust försvar. Den visar att företaget har följt lagliga och regulatoriska krav korrekt.
Låt oss prata ekonomi!

Låt oss prata ekonomi!

Behöver du hjälp med löpande redovisning? Exacta Ekonomi har expertisen du behöver för en smidig hantering.

Kontakta oss

Komponenter i löpande redovisning

Löpande redovisning, som ligger till grund för hela bokföringssystemet inom ett företag, omfattar en rad kritiska komponenter som säkerställer att företagets finansiella händelser registreras korrekt och systematiskt. Nedan följer en detaljerad titt på dessa komponenter:

 1. Dagbok:

  • Funktion: En dagbok fungerar som den första postningspunkten för alla finansiella transaktioner inom ett företag. Varje gång en finansiell händelse sker, registreras det omedelbart här.
  • Typer: Det finns flera olika typer av dagböcker, inklusive inköpsdagbok, försäljningsdagbok, kassadagbok, bland andra. Valet av dagböcker beror på företagets art och komplexitet.
  • Exempel: Om företaget köper råmaterial för kontanter, skulle denna transaktion först noteras i en inköps- eller kassadagbok.
 2. Huvudbok:

  • Funktion: Efter att en transaktion har registrerats i en dagbok, överförs den till huvudboken. Detta är en uppsättning av alla konton där transaktioner sammanställs och summeras.
  • Struktur: Varje konto i huvudboken representerar en specifik typ av tillgång, skuld, intäkt eller kostnad.
  • Exempel: Fortsättning på tidigare exempel, inköpet av råmaterial skulle sedan leda till en ökning av lagerkontot och en minskning av kassakontot i huvudboken.
 3. Kontoplan:

  • Funktion: Kontoplanen fungerar som en ram för att organisera och kategorisera företagets olika konton. Den tillhandahåller en standardiserad lista över konton som varje företag kan anpassa efter sina specifika behov.
  • Anpassning: Medan många företag följer standardiserade kontoplaner, kan de skräddarsys för att passa företagets unika verksamhetsbehov.
  • Exempel: Ett tillverkningsföretag kan ha specifika konton relaterade till produktion, medan ett tjänsteföretag kan ha fler konton kopplade till mänskliga resurser eller konsultationstjänster.
 4. Balansrapport:

  • Funktion: Balansrapporten, ofta kallad balansräkning, presenterar en ögonblicksbild av företagets ekonomiska position vid en specifik tidpunkt.
  • Komponenter: Den består av tre huvudkomponenter – tillgångar (allt företaget äger), skulder (allt företaget är skyldigt) och eget kapital (värde av företaget för ägarna).
  • Nytta: Om man kan granska balansrapporten, kan intressenter, som företagsledare eller investerare, snabbt förstå företagets finansiella styrka och stabilitet.

Hur startar man med löpande redovisning?

För alla företag, stora som små, är löpande redovisning en central del av verksamheten. Men för någon som är ny inom företagsvärlden eller just har startat sitt eget företag kan det initialt kännas som en svår uppgift. Följande steg hjälper dig att komma igång:

 1. Välj rätt verktyg:

  • Digitala lösningar: Tack vare teknologins framsteg finns det nu en myriad av digitala verktyg och programvaror designade för att hjälpa dig med redovisningen. Dessa verktyg kan automatisera många av de tidigare manuella processerna och göra redovisningen mer effektiv.
  • Anpassningsförmåga: När du väljer en programvara, tänk på din företagsstorlek, din budget och vilka funktioner du faktiskt behöver. Det finns allt från grundläggande programvaror till mer avancerade system med en rad funktioner.
  • Molnbaserade system: Överväg molnbaserade lösningar som tillåter åtkomst från olika enheter och platser, vilket kan vara särskilt användbart för team som arbetar på distans.
 2. Sätt upp en rutin:

  • Frekvens: En fast redovisningsrutin hjälper dig att hålla allt i ordning. Oavsett om du väljer att uppdatera din redovisning dagligen, veckovis eller månadsvis, är konsekvens nyckeln.
  • Påminnelser: Använd kalenderpåminnelser eller inbyggda funktioner i din redovisningsprogramvara för att påminna dig om viktiga datum och uppgifter.
 3. Förstå grunderna:

  • Utbildning: Grundläggande kunskap om löpande redovisning, även om du planerar att outsourca, är avgörande. Detta hjälper dig att förstå din ekonomiska position och fatta välgrundade affärsbeslut.
  • Resurser: Det finns många onlinekurser, seminarier och böcker som erbjuder insikt och utbildning inom redovisning.
 4. Kontinuerlig översyn:

  • Felupptäckt: Inget system är felfritt. Med hjälp av att regelbundet granska din redovisning kan du upptäcka eventuella inkonsekvenser eller fel.
  • Justeringar: Om något verkar fel, tveka inte att dyka in i siffrorna, ställa frågor eller konsultera en expert. Tidiga upptäckter kan förhindra större problem längre fram.

Utbildning och resurser

Att förstå grunderna i löpande redovisning är nödvändigt för varje företagare. Lyckligtvis finns det en rad resurser och utbildningsmöjligheter som kan hjälpa dig att utveckla din kunskap och bli säkrare i hanteringen av ditt företags finanser.

 1. Kursmaterial:

  • Onlinekurser: Det finns flera onlineplattformar som erbjuder kurser i redovisning. Dessa kurser kan vara allt från grundläggande introduktioner till mer avancerade studier, beroende på ditt behov.
  • Lokala högskolor/universitet: Många institutioner erbjuder både kortare kvällskurser och längre diplomprogram i redovisning.
 2. Webbseminarier:

  • Aktuella ämnen: Dessa online-seminarier kan behandla specifika områden av redovisning, ny lagstiftning, eller presentera nya verktyg och tekniker.
  • Interaktivt lärande: Många webbseminarier tillåter interaktivitet, där deltagare kan ställa frågor och få direkta svar från experter.
 3. Workshops:

  • Praktisk erfarenhet: Om man kan delta i workshops får man ofta en mer hands-on erfarenhet, vilket kan vara särskilt värdefullt för att förstå komplexa redovisningskoncept.
  • Nätverk: Workshops ger också en utmärkt möjlighet att träffa andra företagare, dela erfarenheter och kanske till och med hitta framtida affärspartners.
 4. Rådgivning och utbildning från redovisningsbyråer:

  • Skreddarsydd hjälp: Vissa redovisningsbyråer erbjuder skräddarsydda utbildningsprogram för sina klienter, anpassade efter företagets specifika behov.
  • Expertinsikt: Dra nytta av deras expertis och erfarenhet för att ställa specifika frågor och förstå hur teorin tillämpas i praktiken.
Behöver du ha hjälp med löpande ekonomi?

Behöver du ha hjälp med löpande ekonomi?

Letar du efter professionell hjälp med löpande redovisning? Exacta Ekonomi är din lösning för en smidig och välorganiserad ekonomi.

Kontakta oss