Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Löpande redovisning

Löpande redovisning

För att ha en lyckad redovisning krävs planering och struktur. Ju enklare och överskådligare den är får du en snabb överblick och en helhet som gör att du kan spara både tid och pengar.

Kontakta oss Se vad vi kan göra för dig

Löpande redovisning med Exacta

Löpande redovisning är en kritisk del av varje företags ekonomiska hantering. Den innebär en detaljerad och kronologisk registrering av alla affärshändelser som påverkar företagets ekonomi. Detta omfattar allt från vardagliga transaktioner till större ekonomiska beslut. Korrekt och konsekvent löpande redovisning säkerställer inte bara rättslig överensstämmelse utan är också grundläggande för att utveckla insiktsfulla ekonomiska rapporter och strategier.

Så hanterar vi din löpande redovisning

I vår roll som din redovisningspartner ser vi till att varje aspekt av din löpande redovisning hanteras effektivt. Vi börjar med att förstå ditt företags unika behov och strukturerar sedan en redovisningsprocess som är både överskådlig och anpassad till dina specifika krav. Vår metodik innefattar:

  • Regelbunden uppdatering och granskning: Vi säkerställer att alla ekonomiska transaktioner registreras korrekt och i tid.
  • Kompletta och noggranna underlag: Alla affärshändelser styrks med lämpliga dokument såsom kvitton, fakturor och banktransaktioner.
  • Transparens och tillgänglighet: Du har ständig tillgång till din ekonomiska information och vi är alltid redo att svara på dina frågor och ge råd.

Kostnad för löpande redovisning

Kostnaden för löpande redovisning varierar beroende på ditt företags storlek, transaktionsvolym och de specifika tjänster du väljer att utnyttja. Vi tror på transparent prissättning och skräddarsyr våra tjänster för att erbjuda dig det bästa värdet. Oavsett om du behöver fullständig hantering av din löpande redovisning eller stöd i utvalda delar, kan vi erbjuda en kostnadseffektiv lösning som uppfyller dina behov.

Din partner för ekonomisk framgång

Vår målsättning är att göra löpande redovisning enkel och fördelaktig för ditt företag. Vi är mer än bara en redovisningsbyrå; vi är dina partner i ekonomisk framgång. Vårt team av erfarna redovisningsexperter arbetar nära dig för att säkerställa att din ekonomi hanteras effektivt, vilket ger dig friheten att fokusera på att växa och utveckla ditt företag.

FAQ: Löpande Redovisning

1. Vad innebär löpande redovisning? Löpande redovisning är processen att systematiskt registrera, granska och rapportera alla ekonomiska transaktioner i ett företag. Detta inkluderar allt från inköp och försäljning till löner och andra utgifter. Korrekt utförd löpande redovisning är avgörande för att upprätthålla finansiell ordning och efterlevnad av lagkrav.

2. Är löpande redovisning obligatoriskt för alla företag? Ja, i Sverige är det enligt lag krav på att alla företag – oavsett storlek eller form – ska föra löpande redovisning. Detta gäller för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och enskilda firmor.

3. Hur ofta bör man uppdatera sin löpande redovisning? Det rekommenderas att uppdatera din löpande redovisning regelbundet, helst dagligen eller veckovis. Detta säkerställer att all ekonomisk information är aktuell, vilket underlättar bättre beslutsfattande och förenklar årsavslutningen.

4. Vilka fördelar finns med att outsourca löpande redovisning? Outsourcing av löpande redovisning kan hjälpa företag att spara tid och resurser, få tillgång till expertis och upprätthålla noggrannhet i sin ekonomiska rapportering. Dessutom ger det företagsledare mer tid att fokusera på kärnverksamheten.

5. Vilka tjänster ingår vanligtvis i löpande redovisning? Standardtjänster i löpande redovisning inkluderar bokföring av inkomster och utgifter, hantering av kvitton och fakturor, upprättande av månads- och kvartalsrapporter, samt förberedelse för bokslut och skattedeklaration.

6. Hur kan Exacta hjälpa mitt företag med löpande redovisning? Exacta erbjuder skräddarsydda lösningar för löpande redovisning som anpassas efter ditt företags unika behov. Vi erbjuder allt från grundläggande bokföring till omfattande ekonomisk rådgivning och rapportering, alltid med fokus på noggrannhet, effektivitet och personlig service.

Låt oss prata ekonomi!

Vi erbjuder modern och personlig redovisning för ert företag. Ett förutsättningslöst samtal eller mailkonversation är det första steget mot enklare redovisning och bokföring.

Hej! Jag heter Lukas och hjälper till med er redovisning. Prata ekonomi med mig på telefon 0725 - 117 277 eller mail lukas@exacta.se.

Skriv till oss