Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Optimera din lagerlayout och plocka effektivare

Optimera din lagerlayout och plocka effektivare

Hur effektiv din verksamhet är kan till stor del bero på hur ditt lager är utformat. Lagerdesignen kan, om den är optimalt konstruerad, effektivisera hela din affärsprocess. Däremot kan en ogenomtänkt lagerdesign skapa motsatt effekt i din verksamhet, och begränsa effektiviteten och sänka hastigheten avsevärt. Lagrets utformning spelar alltså en essentiell roll för affärens flöde och det finns minst sagt mycket att vinna på att optimera lagerlayouten och se över effektiviteten i plockandet. Den här artikeln är för dig som på ett eller annat sätt arbetar med lager och logistik, och som är intresserad av att effektivisera lagerarbetet. Att skapa en effektiv lagerlayout är en del i arbetet, men det handlar även om att se över vart artiklar placeras, vilka som är nyckelprodukter och den ergonomiska situationen.

Om du tycker att det låter komplicerat att sköta ditt lager själv kan du vara lugn. På Exacta arbetar vi specialiserat med lagerlösningar såsom exempelvis pack och plock, och vi hjälper dig gärna.

Typer av lagerlayouts

När man pratar om lagerlayouts så talar man ofta om två vanliga varianter på flöden, vilka är det linjära flödet och det U-formade flödet. I bästa fall är valet av utformning baserat på det som passar företaget bäst både ur strategisk och effektivitetssynpunkt. Däremot är det inte alltid fallet, allt för ofta har lager en utformning som inte är optimal för verksamheten vilket i sin tur gör flödet ineffektivt. En rekommendation är därför att läsa på om de olika alternativen och sedan överväga vilken av dem som passar din verksamhet och dina produkter bäst.

Det linjära flödet innebär, precis som namnet skvallrar om, ett rakt flöde. Godsmottagningen sker på ena sidan av lagret medan utleveransen hanteras på den andra sidan. Den här utformningen innebär att samtliga artiklar måste fraktas lika långt genom lagret, vilket i många fall leder till onödigt mycket hanterings- och plockarbete. Däremot möjliggör den enkla designen att delar av, eller hela processen automatiseras. Så baserat på vilken verksamhet du driver och vilken typ av produkt du säljer kan det linjära flödet vara något att överväga. 

Det U-formade flödet innebär till skillnad från det linjära, att godsmottagningen och utleveransen äger rum på samma sida av lagret. Denna layout skapar större möjligheter för manuell effektivisering och hantering av produkterna, eftersom att man här kan bestämma produktplaceringar baserat på vad som är effektivt. Däremot är denna utformning inte lika enkel att automatisera – vilket kan vara bra att ha i åtanke när beslut om lagerlayout ska tas.

Placering av artiklar

När det kommer till placering av artiklar i ditt lager finns det mycket utrymme för effektivisering. Ett vanligt sätt att optimera hur sortimentet ska struktureras är att genomföra en så kallad ABC-analys. Analysen kan du enkelt göra i ett vanligt kalkylblad på din dator, och på ett förenklat sätt kan analysen beskrivas som en gruppering av artiklar. Syftet med grupperingen är att kartlägga vilka av dina produkter som plockas mest och minst och där emellan. De populäraste artiklarna som sålts mest kategoriseras som en A-artikel och placeras sedan i en zon på lagret med kortast möjliga väg genom lagret. B-artiklarna placeras i zonen därpå och C-artiklarna, som består av de produkter som plockas minst frekvent, placeras i den zon som är längst in. Om du har en verksamhet som säljer produkter som säljer mer under vissa perioder och mindre under andra, kan du flytta artiklar mellan kategorierna eller göra tillfälliga lagerflyttar. 

Ytterligare ett knep för att optimera placeringen av dina produkter är att strategiskt placera artiklarna på “rätt” hylla. Om ditt lager består av hyllor, känner du säkert till att det finns ett hyllplan som är bekvämare att plocka från än de andra. Ofta är det hyllplanet som är i lagom höjd, där du varken behöver böja på dig eller sträcka på dig för att nå. På dessa hyllplan ska du placera de mest frekvent köpta artiklarna. På så sätt effektiviseras plockandet ytterligare.

Tänk på ergonomin

Belastningsfaktorer har länge varit en av de vanligaste anledningarna till anmälda arbetssjukdomar i Sverige. Enligt Arbetsmiljöverket är de vanligaste orsakerna till belastningen tunga lyft, manuellt förflyttande av tungt gods, monotont arbete och påfrestande arbetsställningar. Av den anledningen är det väldigt viktigt att ur ett effektivitetsperspektiv också se över den ergonomiska arbetssituationen på lagret. Om belastningen blir för hög eller på något sätt ohållbar minskar koncentrationen och även noggrannheten hos lagerarbetarna vilket i sin tur resulterar i minskad produktivitet. Se därför till att alltid utvärdera din lagerlayout och ditt flöde ut en ergonomisk synpunkt för att undvika onödig ineffektivitet.