Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Alla metoder för effektiv packning

Alla metoder för effektiv packning

Att använda utskrivna plocklistor vid orderplockning på olika lager är fortfarande vanligt. Till en början kan det absolut fungera bra, men när man når en viss gräns av beställningar bör man satsa på ett mer effektivt sätt – helt enkelt papperslös plockning och packning. 

Det finns många olika metoder för att packa effektivare, som alla är helt papperslösa. Att använda sig av någon av dessa metoder har många fördelar: 

  • Kortare söktider, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader 
  • Bättre och mer exakt dokumentering 
  • Högre prestanda 
  • Minskad felprocent 
  • En förbättrad leveranskvalitet 

Tips för att plocka effektivare 

Om du är ute efter att plocka effektivare och är intresserad av en papperslös metod, finns det egentligen bara en grundförutsättning som krävs. Att både lagerplatser och artiklar har streckkoder.  

Checkar du av den grundförutsättningen finns det massor av sätt att effektivisera arbetsprocesserna inom orderplockning. När man tar bort pappershanteringen blir processen inte bara snabbare och smidigare, utan du får även mer transparens. 

Tre anledningar till att välja en papperslös packningsmetod: 

  1. Högre produktivitet. Genom att eliminera tid som tidigare använts för bearbetning av pappersdokument ökas produktiviteten. Även slösad tid för att hitta rätt lagringsplats tas bort i och med den datorstyrda navigeringen. 
  2. Minskad felprocent och högre pålitlighet. Felfrekvensen minskas och tillförlitliga lagersaldon tillkommer eftersom uppgifter uppdateras i realtid.
  3. Snabbare arbetsprocesser och kortare leveranstider. De anställda kan öka sin plock-presentation vilket i sin tur leder till kortare leveranstider.  

Olika metoder för att plocka effektivare 

Det finns många olika papperslösa metoder som gör det lätt att plocka effektivare. Vi har samlat några av de nyaste och mest populära metoderna som finns att använda sig av. 

Plockning via skanning  

Den vanligaste typen av papperslös plockning är plockning via skanning. Med denna metod använder man mobila enheter som visar all relevant orderinformation och vägleder steg för steg genom beställningen. På skärmen visas lagerplats och hur många artiklar som ska plockas.  

Plockning med hjälp av ljussignal 

Denna metod innebär att en signallampa visar vilken artikel som ska plockas, hur många som ska plockas och all övrig information som kan behövas.  

Plockning med talande anvisningar  

En annan populär metod är att använda sig av ett röststyrt orderplockningssystem. De anställda får reda på all information via ett headset: vilka varor som ska plockas, vart varan finns och hur många som ska plockas. Detta leder till att de anställda får fria händer och ögon. 

Plockning med pekstöd  

Plockning med pekstöd grundar sig i en laser i hyllgången som informerar plockaren vilken hylla nästa artikel ska plockas. En display visar även hur många artiklar som ska plockas och annan relevant information. Om plockaren skulle gå in i fel hylla fall startar en varningssignal.  

Plockning med smarta glasögon  

En metod som ännu inte är speciellt vanlig ännu är plockning via smarta glasögon. Plockaren bär smarta glasögon som mottar alla uppgifter om den aktuella ordern i realtid. Plockaren blir steg för steg ledd genom orden. Det går dessutom att lägga till möjligheten att utrusta glasögonen med en kamera för att på så vis kunna läsa av streckkoder. 

Plockning med terminalstöd  

Denna metod är främst populär hos företag som hanterar stora varor. All information överförs genom en radioförbindelse till en fast terminal. För registrering av till exempel artikel eller serienummer används streckkodsläsare. En etikettskrivare används för identifiering av de plockande varorna. 

Sammanfattning 

Det finns numera många metoder om du vill plocka effektivare. Trots att de har många olikheter finns det en gemensam grund – de alla gör det möjligt att öka plockkapiciten och göra det lättare att plocka. Eftersom allt pappersarbete försvinner så avlastas även personalen. 

Försvinner allt tidskrävande pappersarbete får du helt enkelt en mer effektiv och snabb plockprocess!