Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Vad är en URL?

Vad är en URL?

I dagens digitala värld är begreppet URL centralt för hur vi navigerar och interagerar med internet. Men vad är egentligen en URL och vad betyder det? URL står för “Uniform Resource Locator” och är en webbadress som specificerar var en resurs, såsom en webbsida, en bild eller en video, finns på internet. Precis som en fysisk adress hjälper oss att hitta en specifik plats i den verkliga världen, hjälper en URL oss att hitta en specifik resurs online. I denna artikel kommer vi att reda ut URL:ens struktur, dess olika komponenter och dess betydelse för webben. Genom att förstå hur URL:er fungerar kan vi skapa en mer användarvänlig hemsida – både för Google och dina besökare!

Protokoll

Protokollet i en URL anger vilket kommunikationsprotokoll som ska användas för att hämta resursen från en server. De två vanligaste protokollen är:

 • http:// (HyperText Transfer Protocol): Detta är standardprotokollet för att hämta webbsidor. Det är snabbt och effektivt, men har ingen inbyggd säkerhetsfunktion.
 • https:// (HyperText Transfer Protocol Secure): Detta är en säker version av HTTP som använder SSL/TLS-kryptering för att skydda dataöverföring mellan webbläsaren och servern.

Subdomän

En subdomän är en del av en domän som fungerar som en separat adress inom den huvudsakliga domänen. Den placeras före domännamnet och är separerad med en punkt. Subdomäner används för att organisera och strukturera innehåll på en webbplats, och kan ha många användningsområden.

 • blog.exempel.se
 • support.exempel.se
 • shop.exempel.se

Domännamn

Domänen, utan att inkludera toppdomänen (TLD), är den centrala delen av en webbadress som representerar organisationens eller individens namn på internet. Detta är ofta det mest igenkännbara och varumärkesspecifika elementet av en URL.

 • exempel.se

Toppdomänen (TLD)

En toppdomän (TLD, Top-Level Domain) är den sista delen av en URL och kommer direkt efter domännamnet. TLDs är en viktig komponent i internets domännamnssystem (DNS) och kategoriserar domäner i olika grupper beroende på deras syfte, ursprung eller ägare.

 • exempel.se
 • exempel.com

Parametrar i URL

Parametrar i en URL används för att skicka data till servern. När en användare interagerar med ett sökformulär på en webbplats, skickas sökfrågan som en del av URL:en till servern. Detta sker genom att användarens input inkluderas som parametrar i en HTTP GET-request. Till exempel, om en användare söker efter “Vad är en URL” i ett sökformulär, kan URL:en se ut så här:

 • https://www.example.com/search?q=Vad+är+en+URL

Webbplatser som visar långa listor med innehåll, såsom artiklar, produkter eller inlägg, använder ofta parametrar för att hantera paginering. Paginering innebär att dela upp innehållet i flera sidor för att förbättra användarupplevelsen. Exempel på en paginerings-URL kan vara:

 • https://www.example.com/articles?page=2

För att spåra och analysera användarbeteende på en webbplats, kan analytiska parametrar läggas till i URL:en. Dessa parametrar kan användas för att samla data om hur användare interagerar med webbplatsen, vilket hjälper webbplatsägare att förbättra innehåll och användarupplevelse. Exempel på en URL med analytiska parametrar kan vara:

 • https://www.example.com/product?utm_source=...

Ankarlänkar (#)

Ankarlänkar, även kända som fragmentidentifierare eller hash-länkar, används i URL:er för att skapa bokmärken eller navigera till specifika delar av en webbsida. De introduceras med ett hash-tecken (#) följt av en identifierare som motsvarar ett element eller en sektion på sidan.

Behöver du hjälp med din SEO?

Behöver du hjälp med din SEO?

Optimera din URL-struktur för både användarvänlighet och sökmotorer. Vi erbjuder skräddarsydd optimering för att säkerställa att din webbplats når rätt målgrupp och rankar högre. Vid behov hanterar vi även flytten av URL:er för att säkerställa en smidig övergång. Kontakta oss idag!

Kontakta oss

SEO och URL:er

När vi dyker ner i världen av SEO (Sökmotoroptimering) stöter vi på ett viktigt element som ofta förbises: URL:er. En URL är inte bara en enkel webbadress; den utgör en nyckelkomponent för att guida både människor och sökmotorer till relevant webbinnehåll. Att optimera URL:er är inte bara en teknisk uppgift, utan en konst att skapa en balans mellan att vara lockande för användare och informativ för sökmotorer.

Användarupplevelse och trafik

En väloptimerad URL-struktur spelar en avgörande roll för användarupplevelsen och kan bidra till ökad trafik till din webbplats. Genom att inkludera relevanta sökord i URL:en får användare och sökmotorer en klar förståelse för vad sidan handlar om innan de ens besöker den. Detta ökar sannolikheten att användare klickar på länken och minskar risken för hög avvisningsfrekvens. Dessutom kan en kort och lättläst URL göra det enklare för användare att komma ihåg och dela länken, vilket kan bidra till ökad trafik och spridning av webbplatsens innehåll.

Navigering och hierarki

Utöver detta påverkar URL-strukturen också webbplatsens hierarki och navigering. En logisk och väloptimerad struktur gör det lättare för användare att navigera mellan olika delar av webbplatsen och hitta det de letar efter. Detta kan leda till längre besökstider och ökad interaktion på webbplatsen, vilket i sin tur kan gynna både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen.

Flexibilitet och anpassning

Det är också viktigt att notera att URL-strukturen inte är statisk, utan kan behöva justeras över tid i enlighet med förändringar på webbplatsen eller för att anpassa sig till förändrade sökmotoralgoritmer. Genom att kontinuerligt övervaka och optimera URL:erna kan webbplatsen hålla sig relevant och konkurrenskraftig i sökresultaten.

FAQ

Vad är en URL och vad betyder det?
– En URL (Uniform Resource Locator) är en webbadress som används för att ange var en resurs, såsom en webbsida, bild eller fil, finns på internet.
Vad består en URL av?
– Den består av flera delar, inklusive protokoll (t.ex. http, https), domännamn (t.ex. example), toppdomän (t.ex. .se eller .com) och ibland även en väg, parametrar och ankarlänkar.
Vad är skillnaden mellan HTTP och HTTPS?
– HTTP (HyperText Transfer Protocol) och HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) är båda protokoll som används för att överföra data på webben. Skillnaden är att HTTPS inkluderar kryptering via SSL/TLS.
Vad är en toppdomän (TLD)?
– En toppdomän (TLD, Top-Level Domain) är den sista delen av en URL och anger domänens högsta nivå i domännamnssystemet (DNS). Exempel på vanliga TLDs är .com, .org, .net, och landspecifika TLDs som .se för Sverige.
Hur används parametrar i en URL?
– Parametrar i en URL används för att skicka data till servern. De inkluderar ofta nyckel-värde-par som representerar specifik information, såsom sökfrågor, sidnummer för paginering eller analytiska spårningskoder.
Kan en URL ändras?
– Ja, en URL kan ändras. Om en webbplats flyttas till en annan domän eller om sökvägen till resursen ändras, kommer URL:en att uppdateras för att återspegla den nya platsen. Det är viktigt att vara medveten om att om URL:en ändras kan tidigare länkar bli obrukbara om de inte uppdateras.