Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Varuhantering i kyla och värme

Varuhantering i kyla och värme

Varje dag transporteras en hel drös med olika artiklar och livsmedelsprodukter i Sverige och runt om i världen. I livsmedelsbranschen finns det många utmaningar när det gäller varuhantering i kyla och värme. Processerna behöver vara pålitliga med hög spårbarhet och kontroll på utgångsdatum och temperaturer.  

Hantering av varor känsliga för värme och kyla 

För vissa livsmedel är temperaturen en viktig faktor. Med varor som är känsliga för värme eller kyla är det viktigt att de blir förvarande och hanterade med rätt temperatur. Hanteras varor under fel temperatur kan sämre kvalitet orsakas. I värsta fall kan bakterier växa till och orsaka sjukdomar.  

Det är väldigt viktigt att personalen som jobbar med varuhantering i kyla och värme, är kunnig för att säkerställa att transporten håller rätt temperatur hela vägen, hela tiden. När det gäller varor känsliga för värme och kyla är det särskilt viktigt att beakta tidslastningar, tidslossningar och temperaturkontroller. 

Det är a och o att mäta och övervaka temperaturer vid varuhantering i kyla och värme. Det gäller både i lagerutrymmen samt under kyl och värme transport. Man kan behöva mäta enstaka temperatur eller flera hundra olika mätpunkter beroende på vilket vara det är. 

Varor som klassas som känsligt gods får vanligtvis inte utsättas för någon otillåten luftfuktighet. Inte heller för vibrationer eller acceleration. Det är därför viktigt med bra logistik och en tydlig struktur på hur hantering av varor ska ske. 

Värmegods 

Värmegods är helt enkelt gods som man inte ska utsätta för någon kyla. I de flesta fallen gäller det livsmedel. Till exempel är vissa färska grönsaker och frukter är känsliga för temperaturer under 10 grader. Som banan, gurka och tomat. Det ställs extra krav på hur varor ska hanteras när det gäller att transportera livsmedel.

Kylvaror 

Varor som behöver förvaras i låg temperatur för att behålla sin kvalitet kallar man för kylvaror. Kylvaror klassar man ofta mellan +2 och +8 grader medan frysvaror som högst ligger på -18 grader. 

Det finns flera faktorer som är viktiga vid transport och leverans av kylvaror. Först och främst är det viktigt att hantera varorna med försiktighet. Att lossningen sker snabbt och smidigt är en viktig del för att kunna bevara rätt temperatur.  

Olika typer av varor 

Alla olika typer av varuslag har sin optimala temperatur. Det är inte bara med livsmedel som kräver varuhantering i kyla och värme. När man hanterar och transporter blommor och växter är det också viktigt med rätt temperaturer. Om det blir för varmt eller för kallt finns det en risk att växterna skadas.

Även vissa typer av läkemedel kräver, enligt Läkemedelsverket, en obruten kylkedja. En obruten kylkedja innebär att temperaturen måste hållas jämn. Oavsett om det gäller varuhantering i kyla eller värme.

Lager med flera temperatur möjligheter 

Olika typer av varor behöver olika typer av temperaturer. Att ha ett lager med möjligheter till olika temperaturer är därför något som är fördelaktigt. Företag som behöver lagra livsmedel bör till exempel välja en aktör som inte bara har kyld varuhantering, utan även frys. Det ska även finnas möjlighet att hantera varor som behöver varmare temperaturer. 

Dessa typer av lager som kan hantera flera olika temperaturer brukar man kalla för multi-temperatur lager. Dessa lager kan hantera frysta, kylda och varor som behöver en varmare temperatur.  

Det är viktigt med en obruten kylkedja samt säkra lager och terminaler. Vid hantering av varor som är känsliga för vissa temperaturer behövs det både planering och organisering. På Exacta kan vi hantera all typ av logistik och transport, inklusive varuhantering i kyla och värme.