Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Alkoholskatt och punktskatt – Vad är det?

Alkoholskatt och punktskatt – Vad är det?

Alkohol är en substans som har en stark påverkan på både människors hälsa och samhällets välfärd. Därför är det viktigt att reglera alkoholkonsumtionen på ett sätt som är både hälsosamt för individer och hållbart för samhället. En av de mest effektiva metoderna för att reglera alkoholkonsumtionen är genom alkoholskatt och punktskatt.

Några av de frågor som kommer att besvaras i denna artikel är: Vad är alkoholskatt och punktskatt? Hur fungerar dessa skatter? Vilka är fördelarna och nackdelarna? Vilken effekt har denna typ av skatter på ekonomin och konsumenterna i Sverige?

Gå direkt till:

 1. Vad är alkoholskatt och punktskatt?
 2. Fördelar och nackdelar med denna typ av skatter
 3. Alkoholskatt och punktskatt i Sverige
 4. Rekommendationer och slutsatser

Vad är alkoholskatt?

Alkoholskatt är en skatt som betalas på alkoholhaltiga drycker, inklusive vin, öl, sprit och cider. Skatten baseras på mängden alkohol som finns i drycken och är ett sätt för regeringen att reglera alkoholkonsumtionen.

Alkoholskatten fungerar genom att lägga till en extra avgift på alkoholhaltiga drycker när de säljs i butik eller serveras på restaurang. Skatten varierar beroende på mängden alkohol i drycken och vilken typ av dryck det är. Skatten kan också användas som ett sätt att höja statens intäkter.

Vad är punktskatt?

Punktskatter är en grupp skatter som betalas på vissa varor som bland annat alkoholhaltiga drycker (alkoholskatt), cigaretter och bränsle. Syftet med punktskatt är att minska konsumtionen av skadliga varor genom att höja deras pris.

Punktskatt fungerar genom att lägga till en extra avgift på specifika varor när de säljs i butik. Skatten varierar beroende på vilken vara det är och hur skadlig den anses vara. Syftet är att höja priset på skadliga varor för att minska efterfrågan och därmed minska konsumtionen.

Fördelar och nackdelar med denna typ av skatter

En av fördelarna med dessa skatter är att de kan minska konsumtionen av skadliga varor genom att höja deras pris. Detta kan leda till en minskning av hälsoproblem och miljöpåverkan. Skatterna genererar också stora intäkter för staten och används för att finansiera offentliga tjänster samt minska belastningen på exempelvis hälso- och sjukvårdssystemet.

En nackdel med skatterna är att de kan ha en större påverkan på personer med lägre inkomst, eftersom de kanske inte väljer att köpa varor till det högre priset. Det kan också leda till en ökad illegal handel med dessa varor.

Alkoholskatt och punktskatt i Sverige

Alkoholskatt och punktskatt har funnits i Sverige i olika former sedan 1800-talet. De första skatterna var avsedda för att finansiera krig, men senare infördes skatter för att reglera alkoholkonsumtionen och minska hälsoproblem.

Punktskatter 2021 i Sverige

Enligt information från Ekonomistyrningsverket uppgick punktskatterna för 2021 till miljardbelopp i Sverige. Nedan följer en sammanställning av de olika punktskatterna och hur mycket de bidrog till statens intäkter:

 • Energi- och koldioxidskatt: 76,4 miljarder kronor
 • Övriga skatter på energi och miljö: 5,4 miljarder kronor
 • Övriga punktskatter: 7,6 miljarder kronor
 • Tobaksskatt: 11,7 miljarder kronor (inklusive skatt på vissa nikotinhaltiga produkter)
 • Alkoholskatt: 17,0 miljarder kronor (inklusive skatt på privatinförsel av alkohol och tobak)
 • Skatt på vägtrafik: 22,5 miljarder kronor

Totalt utgjorde energi- och koldioxidskatterna den största delen av punktskatterna. Även skatter på vägtrafik och övriga punktskatter bidrog betydande till statens intäkter. Tobaksskatt och alkoholskatt var också avsevärda och uppgick till 11,7 respektive 17,0 miljarder kronor.

Punktskatter 2021

Grafen visar en sammanställning av punktskatter i Sverige 2021

Rekommendationer och slutsatser

För att minska konsumtionen av skadliga varor är det viktigt att fortsätta reglera alkoholkonsumtionen i Sverige genom alkoholskatt och punktskatt. Samtidigt är det viktigt att tänka på andra åtgärder som kan stödja personer med låga inkomster och minska risken för illegal handel. Dessa kan inkludera utbildning och stöd för att minska konsumtionen av skadliga varor. En balanserad tillämpning av skatter och andra åtgärder kan leda till en minskning av skadliga varor i samhället och en förbättring av hälsan för befolkningen i Sverige.

Referenser

 1. Skatteverket. (2022). Alkoholskatt
 2. Skatteverket. (2022). Punktskatt
 3. Folkhälsomyndigheten. (2021). Alkohol – folkhälsans fiende
 4. Folkhälsomyndigheten. (2022). Tobak och hälsa
 5. Regeringskansliet. (2017). Proposition om höjd alkoholskatt
Vill du ha hjälp med företagets <a class=ekonomi?" />

Vill du ha hjälp med företagets ekonomi?

Vi på Exacta Ekonomi har mångårig erfarenhet av att hantera ekonomi, löner och redovisning för både små och stora företag. Prata med oss om du behöver hjälp!

Kontakta oss