Hantering av farligt gods

Vi på Exacta är inte rädda för en utmaning. Därför har vi sökt kunskap och byggt kompetens kring hantering av farligt gods. Genom den här kunskapsbanken kan vi leverera en säker hantering enligt alla gällande lagar och regler. Inte minst vad gäller hantering av brandfarlig vara, men även av andra sorters farligt gods.

Vad är farligt gods?

Med farligt gods menas ämnen och föremål som måste hanteras på ett särskilt sätt under transport. Anledningen är att de är en risk för människor, djur eller det som finns runt omkring dem. Till exempel för annat gods, fordon, luft, mark och natur. Farligt gods bedöms enligt regler som har bestämts av FN. I de här modellreglerna delas godset in i olika klasser beroende på hur farligt det anses vara.

Vi sköter hantering av brandfarliga varor

För hantering av farliga eller brandfarliga varor är det en tillgång att få hjälp av en tredje part som känner reglerna som sin egen ficka. Du kan känna dig trygg i att vi kommer ihåg det som du annars kanske hade missat i regelverket. Vi ger dig både rådgivning kring hanteringen och utför själva arbetet. Dessutom sköter vi dokumentationen på ett professionellt sätt.

En tillgång för dig är att vi brinner för att hitta på smarta och skräddarsydda lösningar. För att uppnå en effektiv hantering av vilket gods som helst, men kanske farligt gods i synnerhet, är en öppen och lyhörd dialog av yttersta vikt. Det får du med oss. För att säkerställa trygga transporter enligt alla gällande regler, med ett personligt bemötande på köpet, kontakta oss!

Lagerhållning

Vi förfogar över stora egna lager på ca.7 000 pallplatser i ändamålsenliga och tempererade lokaler.

Plock och pack

Vi har egen kompetent personal och kompletterar med inhyrd för att lösa variationer som exempelvis säsongstoppar eller månadsutskick.

Logistik och transport

Vi står oberoende i förhållande till transportörer och speditörer, samt utför egna transporter.

Hantering av farligt gods

I händerna på vår utbildade personal och tillstånd att lagra brandfarlig vara kan du känna dig trygg.

Är du redo att ta steget till frihet?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till att skräddarsy era logistiklösningar.