Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Vad är “404 Error” eller “404 Not Found”?

Vad är “404 Error” eller “404 Not Found”?

I den digitala eran, där webbplatser fungerar som både personliga och professionella interaktioner, är användarupplevelsen avgörande för framgång. En viktig del av denna upplevelse är hanteringen av felmeddelanden, särskilt den beryktade “404-sidan”. När en användare stöter på en 404-felkod, signalerar det att den önskade sidan inte kunde hittas på servern. Detta kan leda till frustration och potentiellt bortfall av besökare. Därför har strategier för att hantera dessa fel blivit en väsentlig del av webbplatshantering.

En av de mest effektiva strategierna är implementeringen av en 301-redirect, som betyder att URL:en är permanent flyttad. Genom att omdirigera användare från en bruten eller icke-existerande länk till en relevant och fungerande sida, kan webbplatsägare minimera negativa SEO effekter och förbättra användarens upplevelse. Denna artikel kommer att beskriva konceptet av 404 Not Found / Error, dess betydelse, tekniska aspekter och bästa praxis för att implementera det på ett sätt som inte bara bibehåller utan även förstärker webbplatsens integritet och användarvänlighet.

Vad betyder 404 Not Found?

“404 Not Found” är en HTTP-statuskod som indikerar att servern inte kan hitta den begärda resursen. När en användare försöker komma åt en webbsida som inte längre existerar eller vars URL har ändrats utan korrekt omdirigering, returnerar servern en 404-felkod. Detta kan hända av flera skäl, bland annat:

 1. Sidan har tagits bort: Den begärda webbsidan har raderats permanent från servern och finns inte längre tillgänglig.
 2. Felaktig hänvisning: Länken som leder till sidan är felaktig eller har inte uppdaterats efter att sidan har flyttats.
 3. Pågående uppdatering: Sidan är tillfälligt otillgänglig eftersom den håller på att uppdateras eller underhållas.
 4. Felaktigt angiven URL: Användaren har skrivit in webbadressen felaktigt, vilket kan inkludera stavfel eller felaktiga tecken.

En 404-sida informerar användaren om att den begärda sidan inte kan hittas, men den kan också innehålla länkar till andra delar av webbplatsen eller en sökfunktion för att hjälpa användaren att hitta relevant innehåll. Hanteringen av 404-fel är en viktig aspekt av webbplatsförvaltning eftersom det direkt påverkar användarupplevelsen och kan påverka webbplatsens SEO-negativt om det inte hanteras korrekt.

Så här vet du om en sida är en 404 error

 • Öppna inspektionsverktyget: Högerklicka på sidan och välj “Inspektera” eller tryck på Ctrl+Shift+I (Windows) eller Cmd+Option+I (Mac).
 • Välj “Network” i tabbarna: När inspektionsverktyget är öppet, klicka på fliken “Network” högst upp i verktygsfönstret.
 • Välj den första requesten som sker till vänster: I “Network”-fliken kommer du att se en lista över alla nätverksförfrågningar som görs av sidan. Välj den första förfrågan i listan till vänster.
 • Klicka på “Headers” i den inre tabben: När du har valt förfrågan, klicka på fliken “Headers” i det högra panelen. Här ser du detaljerad information om förfrågan, inklusive statuskoden. Om det är en 404-felkod, kommer du att se “404 Not Found” under “Status Code”.

Statuskod 404 error

Behöver du hjälp med din SEO?

Behöver du hjälp med din SEO?

Optimera din URL-struktur för både användarvänlighet och sökmotorer. Vi erbjuder skräddarsydd optimering för att säkerställa att din webbplats når rätt målgrupp och rankar högre. Vid behov hanterar vi även flytten av URL:er för att säkerställa en smidig övergång. Kontakta oss idag!

Kontakta oss

SEO och 404 errors

SEO (Sökmotoroptimering) är för många företag den absolut viktigaste källan för en webbplats synlighet och trafik. 404-fel kan ha en betydande påverkan på en webbplats SEO om de inte hanteras korrekt.

Användarupplevelse

404-fel kan leda till en negativ användarupplevelse eftersom besökare inte hittar den information de söker. Detta kan resultera i högre avvisningsfrekvens (bounce rate) och lägre tid på webbplatsen, vilket är negativa signaler för sökmotorerna.

En dålig användarupplevelse kan också minska chanserna att besökare återvänder till webbplatsen, vilket ytterligare kan påverka trafik och engagemang.

Indexering

När sökmotorernas spindlar stöter på många 404-fel, kan de tolka det som att webbplatsen är dåligt underhållen. Detta kan leda till att sökmotorerna crawlar webbplatsen mindre ofta eller ens slutar indexera vissa sidor.

Om viktiga sidor som tidigare var indexerade plötsligt ger 404-fel, kan dessa sidor tas bort från sökmotorernas index, vilket minskar webbplatsens synlighet.

Länkvärde

Inkommande länkar till en sida som resulterar i en 404-fel förlorar sitt värde. Länkar från andra webbplatser är en viktig rankingfaktor, och om dessa länkar leder till en 404-sida, går länkkraften förlorad.

Interna länkar som pekar till sidor som inte längre finns kan också skada webbplatsens struktur och användarupplevelse.

Hantering av 404-fel

För att minimera den negativa påverkan av 404-fel på SEO är det viktigt att hantera dessa fel på ett strategiskt sätt:

 • Omdirigeringar (301 redirects): Implementera 301-omdirigeringar för att peka trasiga länkar till relevanta sidor. Detta hjälper till att behålla länkkraften och säkerställa att användare hamnar på en relevant sida.
 • Anpassade 404-sidor: Skapa en anpassad 404-sida som erbjuder användbara länkar, en sökfunktion och en vänlig förklaring. Detta kan minska användarens frustration och hjälpa dem att hitta det de letar efter.
 • Övervakning och underhåll: Använd verktyg som Google Search Console för att övervaka 404-fel och andra webbplatsproblem. Regelbunden övervakning hjälper till att snabbt identifiera och åtgärda trasiga länkar.

Genom att aktivt hantera och åtgärda 404-fel kan webbplatsägare säkerställa en bättre användarupplevelse och bibehålla sin SEO-prestanda.