Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Hemsida, webbplats och webbsida – Hur används begreppen?

Hemsida, webbplats och webbsida – Hur används begreppen?

Orden “hemsida”, “webbplats” och “webbsida” är vanliga begrepp när vi diskuterar i den digitala världen. Ibland används hemsida eller webbsida och ibland hemsida eller webbplats. Kan de omväxlas eller har de specifika betydelser? I denna artikel kommer vi att klargöra skillnaderna mellan dessa termer och förklara hur de bör användas. Vi kommer att definiera vad en hemsida, en webbplats och en webbsida faktiskt är och hur dessa begrepp har utvecklats med internets tillväxt.

Gå direkt till:

 1. Vad är en hemsida?
 2. Webbplats?
 3. Webbsida?
 4. Webbplats, webbsida eller hemsida
 5. Skaffa webbplats

Vad är en hemsida?

“Hemsida” är kanske det mest använda och samtidigt mest missförstådda begreppet när vi talar om digitala plattformar. Ursprungligen bör termen komma från engelskans “home page”, vilket direktöversattes till svenska som “hemsida”. I sin engelska kontext syftar “home page” specifikt på startsidan för en webbplats – den sida du möts av när du först går in på en webbadress. Denna sida fungerar ofta som navet för navigering och introducerar användaren till webbplatsens innehåll och struktur.

I svensk användning har “hemsida” emellertid kommit att användas mycket bredare och ofta felaktigt. Många använder termen för att referera till hela webbplatsen, när den tekniskt sett endast borde avse startsidan. Till exempel, när någon säger “besök vår hemsida”, menar de oftast att besöka hela webbplatsen, inte bara den första sidan du ser.

Denna förväxling kan leda till missförstånd, särskilt i professionella sammanhang där tydlighet är viktig. För att uttrycka det mer korrekt bör “hemsida” användas när vi pratar om den huvudsakliga eller första sidan på en webbplats, medan “webbplats” är termen som omfattar alla sidor och innehåll under en viss domän.

 • “Hemsida” är det vanligaste sökordet på Google jämfört med webbplats eller webbsida.
Sökvolym hemsida

Sökvolym hemsida (hämtad 2024-07-04)

Vad är en webbplats?

“Webbplats” är kanske det mest exakta och användbara begreppet när vi pratar om digitala närvaron på internet. En webbplats, eller “website” på engelska, utgör den samlade uppsättningen av alla sidor och innehåll som hör till en specifik domän. Det är företagets eller organisationens centrala knytpunkt online, där allt digitalt innehåll samlas och presenteras.

När vi säger “webbplats” syftar vi inte bara på startsidan eller en specifik sida, utan på hela strukturen och alla de enskilda sidor som tillsammans utgör den kompletta digitala närvaron. En webbplats kan bestå av hundratals, ibland tusentals sidor, inklusive undersidor, blogginlägg, kontaktformulär, produktkataloger och mycket mer.

Att använda termen “webbplats” är ofta det mest korrekta, eftersom det tydligt kommunicerar helheten och omfattningen av vad vi diskuterar. När någon säger “besök vår webbplats”, hänvisar de till alla tillgängliga resurser och information som finns under deras domän, inte bara den första sidan du ser.

 • “Webbplats” är faktiskt det minst populära sökordet på Google jämfört med hemsida eller webbsida.
Sökvolym webbplats

Sökvolym webbplats (hämtad 2024-07-04)

Vad är en webbsida?

“Webbsida” är termen som används när vi pratar om en enskild sida inom en större webbplats. Precis som sidorna i en bok utgör en helhet, bygger webbsidorna upp hela webbplatsens struktur och innehåll. Varje webbsida har en unik URL och presenterar specifik information, som kan vara allt från en produktbeskrivning eller en bloggpost till en kontaktsida eller ett galleri.

När vi hänvisar till en “webbsida” är det viktigt att förstå att vi pratar om en enda enhet inom den större webbplatsen. Exempelvis kan en företagswebbplats ha en startsida, en “Om oss”-sida, en sida för tjänster, en kontaktsida och många fler – var och en av dessa är en webbsida. Varje webbsida kan länka till andra webbsidor, både inom samma webbplats och på externa webbplatser, vilket skapar en navigerbar struktur för användaren.

 • “Webbsida” är ett sökord på Google som är vanligare än webbplats men betydligt mindre än hemsida.
Sökvolym webbplats

Sökvolym webbsida (hämtad 2024-07-04)

Webbplats, webbsida eller hemsida

Begreppen “hemsida” och “webbsida” används ofta omväxlande, men de faktiskt betyder olika saker. “Hemsida” är det vanligaste ordet och används oftast för att referera till hela webbplatsen. Det är mer korrekt att använda “webbplats” för att beskriva hela domänen och alla dess sidor. Hemsidan, eller startsidan, utgör bara en del av webbplatsen – det är den första sidan du ser när du går in på den.

En webbsida utgör en enskild sida inom en webbplats. Varje webbsida har en unik URL och kan presentera specifik information eller funktionalitet. Till exempel kan www.exempel.se/om-oss vara en webbsida som ger information om företaget.

 • Hemsida: Startsidan på en webbplats.
 • Webbsida: En enskild sida inom en webbplats.
 • Webbplats: Hela webbplatsen.

Skaffa webbplats

Om du planerar att skapa en webbplats för ditt företag eller projekt, är det bra att känna till de olika termerna. Det behöver inte vara en bekymmer när du pratar med en webbyrå eller utvecklare. Webbutvecklare är vana vid att de här begreppen används omväxlande och förstår vad du menar.

 • Definiera dina behov: Innan du kontaktar en webbyrå, tänk igenom vad du vill att din webbplats ska innehålla. Fundera på vilken typ av information du vill visa och vilka funktioner du behöver, som e-handel, blogg eller företagswebbplats.

Att förstå och använda rätt terminologi kan hjälpa, men det viktigaste är att du och din utvecklare är överens. Med rätt kommunikation kan du säkerställa att du får en webbplats som passar dina behov och mål.  Oavsett om ni kallar det webbplats, hemsida eller webbsida.