Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Sökordsanalys – Så här hittar du rätt sökord (och verktyg)

Sökordsanalys – Så här hittar du rätt sökord (och verktyg)

Information är bara ett klick bort, därför har sökordsanalys blivit en av de mest avgörande delarna i digital marknadsföring och SEO (sökmotoroptimering). Föreställ dig att du har en fantastisk tjänst eller produkt att sälja, men utan rätt strategier för att nå ut till potentiella kunder, riskerar ditt budskap att försvinna i mängden av information som internet erbjuder. Här kommer sökordsanalys in i bilden, som en kraftfull metod för att förstå och utnyttja användarnas sökbeteenden.

Sökordsanalys handlar om att identifiera och analysera de ord och fraser som människor använder när de söker information online. Genom att förstå vilka sökord som är mest relevanta och populära inom din nisch, kan du optimera ditt innehåll för att bättre matcha dessa sökningar och därigenom öka din synlighet i sökmotorer som Google. Men det handlar inte bara om att välja rätt ord; det handlar också om att förstå användarens avsikt bakom dessa sökningar – deras “search intent” – och hur du kan tillgodose deras behov och förväntningar på bästa sätt.

Denna artikel kommer att ge en översikt över vad sökordsanalys är, varför det är viktigt, och hur du praktiskt kan genomföra en effektiv sökordsanalys. Vi kommer att förklara begrepp som long-tail keywords, search intent, och tekniker för att hitta de mest värdefulla sökorden för din verksamhet. Avslutningsvis är målet att ge dig en omfattande guide som inte bara förklarar teorin bakom sökordsanalys, utan också ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att själv kunna genomföra en framgångsrik sökordsanalys.

Gå direkt till:

 1. Vad är en sökordsanalys?
 2. Användarens avsikt - Search intent
 3. Hur man gör en sökordsanalys
 4. Klustra sökord
 5. Sökordsanalyser kräver verktyg

Vad är en sökordsanalys?

Sökordsanalys är en grundläggande del av sökmotoroptimering (SEO) och digital marknadsföring, som går ut på att identifiera och undersöka de ord och fraser som människor använder för att söka information på internet. Genom att förstå vilka sökord som är mest relevanta för din målgrupp kan du optimera ditt innehåll för att förbättra din synlighet i sökmotorernas resultat och driva mer relevant trafik till din webbplats. Följaktligen följer en detaljerad genomgång av sökordsanalysens komponenter och dess betydelse.

Definition av sökordsanalys

Sökordsanalys, även kallad keyword research, är processen där man identifierar populära ord och fraser som människor skriver in i sökmotorer när de letar efter information, produkter eller tjänster. Målet är att använda dessa insikter för att skapa innehåll som rankar högt i sökmotorernas organiska (icke-betalda) resultat.

Syftet med sökordsanalys

Syftet med sökordsanalys är att förstå användarens avsikter och behov. Genom att analysera vilka sökord som används kan företag och webbplatsägare:

 • Identifiera populära och relevanta söktermer inom sin nisch.
 • Skapa innehåll som svarar på de frågor och behov som användarna har.
 • Optimera webbplatsens sidor för att förbättra dess synlighet och ranking i sökmotorer.
 • Driva mer riktad trafik till webbplatsen, vilket kan leda till högre konverteringsgrader och bättre affärsresultat.

Betydelsen av sökordsanalys

En effektiv sökordsanalys hjälper till att rikta in marknadsföringsinsatser på ett sätt som maximerar synligheten i sökmotorer, lockar relevant trafik och förbättrar användarens upplevelse. Den är också en viktig del av att hålla sig konkurrenskraftig i en ständigt föränderlig digital miljö. Genom att förstå och anpassa sig till användarens sökbeteenden kan företag och webbplatsägare bättre nå sina målgrupper och uppnå sina affärsmål.

Användarens avsikt – Search intent

En av de mest kritiska aspekterna av sökordsanalys är att förstå användarens avsikt, eller “search intent”. När en användare skriver in en sökfråga i Google, har de ett specifikt mål eller behov de vill uppfylla. Genom att identifiera och tillgodose denna avsikt kan du skapa innehåll som inte bara rankar högre i sökmotorer, utan också levererar värde till användaren, vilket i sin tur ökar sannolikheten att de engagerar sig med din webbplats och konverterar till kunder.

Användarens avsikt kan delas in i flera kategorier, inklusive informativ, navigations-, och transaktionsavsikt. Att förstå vilken kategori en specifik sökfråga tillhör hjälper dig att skapa relevant innehåll som uppfyller användarens förväntningar och behov.

“Varma kunder”

Varma kunder är de användare som har en hög sannolikhet att konvertera till betalande kunder eftersom de redan är nära att fatta ett köpbeslut. Dessa användare söker oftast efter mycket specifik information eller produkter och är ofta redo att göra en transaktion.

När du skapar innehåll som är noggrant anpassat efter vad dessa användare faktiskt söker efter, ökar chansen att du fångar deras intresse och uppfyller deras behov direkt. För att attrahera varma kunder, bör ditt innehåll vara tydligt, informativt och ha en stark uppmaning till handling (CTA). Exempelvis kan innehåll som produktrecensioner, jämförelser, prisjämförelser och specifika produktbeskrivningar tilltala dessa användare.

För att identifiera och skapa innehåll för varma kunder, bör du:

 • Utföra en djupgående analys av sökord med hög konverteringspotential.
 • Använda specifika och detaljerade sökfraser (long-tail keywords) som indikerar en köpavsikt.
 • Skapa innehåll som besvarar potentiella frågor och bekymmer dessa användare kan ha.

Förklaring: Long-tail sökord

Long-tail refererar till specifika och detaljerade sökfraser som användare skriver in i sökmotorer. Dessa fraser består av flera ord och är mindre vanliga än bredare, generiska sökord. Trots lägre sökvolym har long-tail-sökord ofta hög relevans och konverteringspotential då de tydligt reflekterar användares specifika avsikter.

Brett sökord: “skor”

Long-tail-sökord: “svarta löparskor storlek 42 herr”

“Kalla kunder”

Kalla kunder är de användare som befinner sig i början av sin köpresa och ännu inte är redo att göra ett köp. Dessa användare söker ofta efter bredare och mer generell information, och deras avsikt är ofta informativ snarare än transaktionell.

För att attrahera kalla kunder, är det viktigt att skapa innehåll som informerar och engagerar utan att vara för påträngande eller säljorienterat. Exempel på innehåll som riktar sig till kalla kunder inkluderar bloggartiklar, guider, utbildningsmaterial och inlägg som svarar på vanliga frågor inom din bransch.

För att nå ut till kalla kunder bör du:

 • Fokusera på bredare sökord som täcker ämnen av allmänt intresse inom din nisch.
 • Skapa värdefullt och pedagogiskt innehåll som bygger förtroende och etablerar din auktoritet inom området.
 • Använda intern länkning och uppmuntra användarna att utforska mer av ditt innehåll, vilket gradvis kan leda dem närmare ett köpbeslut.

Genom att förstå skillnaden mellan varma och kalla kunder, och genom att skapa innehåll som är skräddarsytt för deras specifika behov och avsikter, kan du effektivt guida användare genom hela köpresan. Detta inte bara ökar chansen för konvertering, utan hjälper också till att bygga långvariga relationer med din målgrupp.

Vi hjälper er med alla delar av SEO

Vi hjälper er med alla delar av SEO

Oavsett om ni behöver stöd med sökordsanalys, innehållsoptimering, teknisk SEO eller strategisk rådgivning, är vi här för att hjälpa er. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan maximera er synlighet online och driva mer trafik till er webbplats.

Kontakta oss

Hur man gör en sökordsanalys

Att genomföra en effektiv sökordsanalys är en daglig komponent inom SEO och digital marknadsföring. Som ett resultat kan du inte bara förbättra din synlighet i sökmotorer utan också driva relevant trafik till din webbplats och öka konverteringar. Vidare följer en steg-för-steg-guide för att utföra en sökordsanalys på ett professionellt och effektivt sätt:

1. Definiera mål och målgrupp

Innan du börjar med själva analysen är det avgörande att tydligt definiera dina affärsmål och din målgrupp. Förstå vilka produkter eller tjänster du vill marknadsföra och vilka specifika segment av din målgrupp du vill nå. Detta hjälper dig att rikta in din analys på relevanta sökord som kommer att attrahera rätt besökare till din webbplats.

Exempel e-handelsbutik

Dina affärsmål är att öka försäljningen av ekologiska kläder och nå ut till en miljömedveten målgrupp. Din målgrupp består av unga vuxna mellan 25-35 år, som är intresserade av hållbarhet och mode.

För att definiera din målgrupp ytterligare kan du tänka på en specifik persona, t.ex. Emma, 30 år, som är medveten om miljöfrågor och föredrar att köpa kläder som är tillverkade av återvunna material. Dina affärsmål inkluderar att öka försäljningen av återvunna jeans och ekologiska T-shirts till kunder som delar Emmas värderingar.

2. Brainstorma grundläggande sökord

Starta med att lista de mest relevanta och generella sökorden som relaterar till din verksamhet. Dessa kan inkludera nyckelord som direkt beskriver dina produkter, tjänster eller bransch.

Exempel e-handelsbutik

 • Ekologiska kläder
 • Hållbart mode
 • Återvunna kläder
 • Miljövänliga kläder
 • Mode med minimal miljöpåverkan

Dessa sökord är breda och generella, och de beskriver tydligt produkterna som erbjuds i din butik samt de värden och egenskaper som är viktiga för din målgrupp, som är miljömedvetna konsumenter.

3. Utvidga med longtail-sökord

Efter att du har identifierat dina grundläggande sökord är nästa steg att utöka din lista med longtail-sökord. Longtail-sökord är längre fraser som vanligtvis är mer specifika och har lägre sökvolym men högre konverteringspotential. Använd verktyg som Google Keyword Planner, SEMrush eller Ahrefs för att hitta relevanta longtail-sökord och analysera deras sökvolym och konkurrensnivå.

Exempel e-handelsbutik

 • Ekologiska jeans för män
 • Återvunna T-shirts dam
 • Hållbara klädmärken för unga vuxna
 • Billiga ekologiska kläder på nätet

Dessa sökord är mer specifika och riktar sig mot en mer exakt avsikt hos potentiella kunder. Trots att de har lägre sökvolym än de bredare grundläggande sökorden, kan de ha högre konverteringspotential eftersom de lockar besökare som är mer benägna att köpa specifika produkter eller söker efter detaljerade lösningar som din butik erbjuder.

4. Analysera sökvolym och konkurrens

När du har samlat in en lista med potentiella sökord är det dags att analysera varje sökords sökvolym och konkurrens. Sökvolymen indikerar hur många gånger ett specifikt sökord söks på varje månad, medan konkurrensen bedömer hur svårt det är att ranka för detta sökord i förhållande till andra webbplatser. Optimalt sett bör du sträva efter sökord med måttlig till hög sökvolym och låg till måttlig konkurrens för att maximera dina chanser att ranka högt i sökresultaten.

Exempel e-handelsbutik

 • “Ekologiska jeans för män” har en sökvolym på cirka “500” sökningar per månad och en låg konkurrens.
 • “Återvunna T-shirts dam” har en sökvolym på cirka “300” sökningar per månad och en måttlig konkurrens.
 • “Hållbara klädmärken för unga vuxna” har en sökvolym på cirka “1000” sökningar per månad och en hög konkurrens.

Genom att analysera sökvolymen och konkurrensen för varje sökord kan du prioritera de sökord som erbjuder bäst möjligheter att ranka högt i sökresultaten samtidigt som de lockar tillräckligt med trafik från din målgrupp. Det är viktigt att hitta en balans mellan sökvolym och konkurrens för att optimera din SEO-strategi och maximera effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser.

5. Förstå användarens avsikt (search intent)

En av de viktigaste aspekterna av sökordsanalys är att förstå användarens avsikt bakom deras sökning. Användare kan ha olika avsikter när de utför en sökning, inklusive informativ (de söker efter information), transaktionell (de vill köpa något) eller navigationsavsikt (de vill hitta en specifik webbplats eller sida). Genom att identifiera och kategorisera användarens avsikt kan du skapa innehåll som bättre motsvarar deras behov och förbättrar användarupplevelsen.

Exempel e-handelsbutik

 • Informativ avsikt: Användare som söker på “hur man väljer ekologiska kläder” eller “fördelar med hållbart mode”. Dessa användare är intresserade av att lära sig mer om ämnet och kan vara i början av köpprocessen.
 • Transaktionell avsikt: Användare som söker på “köp ekologiska jeans online” eller “erbjudanden på miljövänliga kläder”. Dessa användare är redo att göra ett köp och letar efter specifika produkter eller erbjudanden.
 • Navigationsavsikt: Användare som söker på “hållbara kläder butik stockholm” eller “ekologiska kläder varumärken”. Dessa användare vet redan vilken typ av information eller webbplats de letar efter och vill hitta den direkt.

Genom att förstå och kategorisera dessa olika typer av användaravsikter kan du skräddarsy ditt innehåll och dina SEO-strategier för att bättre möta användarnas behov och förbättra deras upplevelse på din webbplats. Detta kan också leda till högre konverteringsgrader och bättre resultat från dina organiska sökningar.

6. Välj och prioritera sökord

Baserat på din analys av sökvolym, konkurrens och användaravsikt bör du nu välja de mest relevanta och strategiskt värdefulla sökorden för din webbplats. Prioritera sökord som har hög potential att generera trafik och konverteringar, samtidigt som de är relevanta för ditt affärsområde och målgrupp.

Exempel e-handelsbutik

 • Hög prioritet: “Ekologiska jeans för män”, med måttlig sökvolym men låg konkurrens, är ett strategiskt värdefullt sökord som riktar sig till vår målgrupp av miljömedvetna konsumenter som är redo att göra ett köp.
 • Medel prioritet: “Återvunna T-shirts dam”, med måttlig sökvolym och konkurrens, är också relevant då det riktar sig till en specifik produktkategori som är populär bland våra potentiella kunder.
 • Låg prioritet: “Miljövänliga kläder online”, med hög sökvolym men hög konkurrens, kan vara svårare att ranka för initialt men kan vara värt att överväga för långsiktiga SEO-strategier och marknadsföringskampanjer.

Genom att prioritera dessa sökord kan vi fokusera våra resurser på att optimera vårt innehåll och vår webbplatsstruktur för att rangordna högre i sökresultaten för de mest relevanta och lönsamma sökorden. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka och justera din sökordsstrategi baserat på prestanda och förändringar på marknaden för att maximera effektiviteten och resultatet från din SEO-insats.

7. Implementera och optimera

När du har valt dina sökord är det dags att implementera dem i din webbplatsstruktur och innehåll. Optimalt sett bör sökorden användas i sidtitlar, meta-beskrivningar, rubriker och naturligt förekommande i texten på dina webbsidor. Se till att innehållet är informativt, engagerande och optimerat för både användare och sökmotorer.

Exempel e-handelsbutik

Genom att optimera innehållet på detta sätt gör vi det mer attraktivt och relevant för både våra besökare och sökmotorer som Google. Detta kan bidra till att förbättra vår ranking i sökresultaten och locka mer trafik som är intresserad av vårt specifika utbud av hållbara modeprodukter.

8. Mät och justera

Slutligen är det viktigt att kontinuerligt övervaka och utvärdera effektiviteten av dina valda sökord. Använd webbanalysverktyg som Google Analytics för att följa trafik, beteende och konverteringar från dina organiska sökresultat. Utifrån denna data kan du göra justeringar i din sökordsstrategi för att optimera prestandan och uppnå bättre resultat över tid.

Exempel e-handelsbutik

 • Trafikanalys: Vi kan övervaka hur mycket trafik varje sökord genererar till våra olika produkt- och kategorisidor. Exempelvis kan vi se att sökordet “ekologiska jeans för män” ger hög trafik men lägre konverteringsgrad jämfört med “återvunna T-shirts dam”. Detta kan indikera att vi behöver justera vår innehållsstrategi för att bättre matcha besökarnas förväntningar eller optimera vår produktbeskrivning för att öka konverteringar.
 • Beteendeanalys: Vi kan analysera hur besökare interagerar med vårt innehåll och våra produkter efter att de har kommit från organiska sökresultat. Om vi ser hög avvisningsfrekvens eller korta sessionstider kan det vara ett tecken på att besökarna inte hittar det de letar efter. Vi kan då optimera våra sidor för att förbättra användarupplevelsen och öka engagemanget.
 • Konverteringsanalys: Vi kan spåra vilka sökord som leder till faktiska köp eller önskvärda åtgärder, såsom nyhetsbrevsanmälningar eller nedladdningar. Genom att identifiera högkonverterande sökord kan vi satsa mer resurser på att optimera och marknadsföra dessa sökord för att maximera avkastningen på vår SEO-insats.

Klustra sökord

Att klustra sökord är en strategi inom sökordsanalys som syftar till att gruppera relaterade söktermer och fraser. Genom att skapa kluster av sökord kan du inte bara täcka ett brett spektrum av relevanta sökningar utan också optimera din webbplatsstruktur och innehåll för att möta olika användaravsikter.

Förklaring

Klustra sökord handlar om att identifiera fokusnyckelord (primary keywords) och sedan skapa en grupp av longtail-sökord som är nära relaterade till det fokusnyckelordet. Med det i åtanke, kan longtail-sökord vara eller innehålla synonymer, geografiska platser, specifika produktnamn eller andra detaljer som gör dem mer specifika och relevant för en målgrupps avsikt.

Exempel

För en e-handelsbutik som säljer fotbollsutrustning kan fokusnyckelordet vara “fotbollsskor”. För att klustra sökord kan följande strategi användas:

 • Fokusnyckelord: Fotbollsskor
  • Longtail-sökord: Nike fotbollsskor för barn
  • Longtail-sökord: Adidas fotbollsskor med hög prestanda
  • Longtail-sökord: Fotbollsskor på rea
  • Longtail-sökord: Fotbollsskor recensioner och jämförelser
 • Fokusnyckelord: Fotbollströjor
  • Longtail-sökord: Landslags fotbollströjor
  • Longtail-sökord: Fotbollströjor för ungdomar
  • Longtail-sökord: Fotbollströjor med snabb leverans

Sökordsanalyser kräver verktyg

Att genomföra effektiva sökordsanalyser kräver användning av specialiserade verktyg som kan ge dig djupgående insikter i sökvolym, konkurrens och användaravsikter. Dessa verktyg gör det möjligt att optimera din SEO-strategi och maximera din synlighet i sökmotorernas resultat. Vidare följer en översikt över några populära verktyg för sökordsanalys, tillsammans med deras fördelar och hur de kan användas.

Ahrefs

Ahrefs är ett kraftfullt verktyg för SEO-analys som erbjuder omfattande data och verktyg för att optimera din webbplats för sökmotorer. Det erbjuder avancerade funktioner för att spåra backlinks, analysera konkurrensen och utföra detaljerade sökordsanalyser.

 • Analysera konkurrenters sökord och backlinks för att identifiera strategier.
 • Hitta longtail-sökord med hög konverteringspotential.
 • Följa organisk trafik för specifika sökord över tid.

SEMrush

SEMrush är ett allsidigt SEO-verktyg som erbjuder funktioner för sökordsanalys, konkurrensanalys, betald annonsering och mycket mer. Det är populärt för sin omfattande täckning av globala sökdata och användbarhet för både SEO- och PPC-kampanjer.

 • Analysera organiska och betalda sökresultat för dina sökord.
 • Få insikter om konkurrenters sökordsstrategier.
 • Utvärdera domain authority och backlinks.

MOZ

MOZ erbjuder verktyg för sökordsanalys, webbplatsgranskning och rankningsspårning. Det är känt för sin användarvänlighet och detaljerade SEO-rapporter som hjälper till att förbättra din webbplats prestanda i sökmotorer.

 • Få sökordsrekommendationer baserade på relevans och svårighetsgrad.
 • Följa rankingar för specifika sökord över tid.
 • Analysera tekniska aspekter av din webbplats som påverkar SEO-prestanda.

Google Keyword Planner (gratis)

Google Keyword Planner är ett verktyg som ingår i Google Ads och erbjuder data om sökvolym, konkurrens och förslag på nya sökord. Det är gratis att använda, men kräver ett Google Ads-konto för fullständig funktionalitet.

 • Få sökordsförslag baserade på ditt affärsområde.
 • Se uppskattad sökvolym för sökord över olika geografiska områden.
 • Planera din PPC-kampanj baserat på sökordens relevans och konkurrensnivå.

Mangools / KWfinder (billigt och bra)

Mangools erbjuder en samling av SEO-verktyg, inklusive KWfinder, som är fokuserat på sökordsanalys. Det är känt för sin användarvänlighet och prisvärdhet, vilket gör det till ett bra val för mindre företag eller frilansare.

 • Söka efter longtail-sökord med låg konkurrens och hög sökvolym.
 • Få detaljerad information om SEO-svårighet och trendanalys för olika sökord.
 • Spåra rankingar för dina valda sökord över tid.
 • Rimliga utvärderingar på “keyword difficulty”.