Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
Teknisk SEO – För framgångsrik sökmotoroptimering

Teknisk SEO – För framgångsrik sökmotoroptimering

I den digitala eran har sökmotoroptimering (SEO) blivit en viktig pusselbit för framgångsrika online-strategier. Oavsett om det gäller att driva trafik till en blogg, öka försäljningen för en e-handelsbutik, eller förbättra synligheten för en företagssajt, är SEO nyckeln till att uppnå dessa mål. Medan mycket fokus ofta ligger på innehåll och länkbyggande, utgör den tekniska sidan av SEO, känd som Teknisk SEO, grunden för alla optimeringsinsatser.

Gå direkt till:

 1. Vad är teknisk SEO?
 2. Sidhastighet
 3. Mobilanpassning
 4. Säkerhet via HTTPS
 5. URL-struktur
 6. Webbplatsstruktur
 7. Innehållspresentation
 8. Robots.txt och meta robots
 9. Canonical-taggar
 10. XML Sitemaps
 11. Verktyg för teknisk SEO
 12. Olika hemsidor, olika tekniska utmaningar

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO handlar om att säkerställa att en webbplats uppfyller de tekniska kraven som sökmotorer som Google och Bing ställer för att kunna indexera och rangordna en webbplats effektivt. Det omfattar en rad aspekter som påverkar hur väl en webbplats fungerar och hur den uppfattas av både användare och sökmotorer. Från att optimera webbplatsens hastighet och mobilanpassning till att säkerställa korrekt strukturerad data och effektiv indexering – Teknisk SEO är ett komplext, men kritiskt område inom SEO.

Teknisk sökmotoroptimering

Utan en stark teknisk grund kommer inte ens den mest välarbetade innehållsstrategin att kunna uppnå full effekt. Här är några skäl till varför teknisk SEO är avgörande:

 • Crawling och indexering: Sökmotorer måste kunna hitta och läsa din webbplats för att kunna visa den i sökresultaten. Teknisk SEO säkerställer att din webbplats är lättillgänglig för sökrobotar.
 • Användarupplevelse: Faktorer som laddningshastighet och mobilanpassning påverkar inte bara sökmotorrankningar utan också hur användare interagerar med din webbplats.
 • Säkerhet och tillförlitlighet: En säker (HTTPS) och pålitlig webbplats bygger förtroende hos både användare och sökmotorer.
 • Strukturerad data och rich snippets: Genom att använda strukturerad data kan du göra din webbplats mer attraktiv i sökresultaten, vilket kan öka klickfrekvensen.

Vad säger Google om teknisk SEO?

Google betonar att teknisk SEO är en kritisk komponent för att säkerställa att webbplatser presterar väl i deras sökresultat. I Google Search Console, ett verktyg som Google tillhandahåller för att övervaka och förbättra webbplatsens synlighet, lyfter de fram tre centrala områden inom teknisk SEO:

 1. Sidhastighet: Google poängterar att snabbare sidor ger bättre användarupplevelser och därmed också bättre rankingmöjligheter. Snabba laddningstider minskar avvisningsfrekvens (bounce rate) och förbättrar användartillfredsställelse, vilket gör hastighet till en nyckelfaktor i Googles rankningsalgoritm.
 2. Mobilanpassning: I och med den mobila revolutionen har Google övergått till att använda mobilanpassning som en primär faktor för indexering och ranking. Webbplatser måste vara optimerade för mobila enheter för att kunna konkurrera effektivt i sökresultaten. Google Search Console erbjuder insikter och verktyg för att säkerställa att en webbplats fungerar väl på mobila enheter.
 3. Säkerhet via HTTPS: Google förespråkar starkt användningen av HTTPS för att skydda användardata och förbättra webbplatsens säkerhet. En säker webbplats (angiven med HTTPS-protokollet) skapar förtroende hos användare och är även en rankningsfaktor i Googles algoritmer.

Dessa aspekter är bara toppen av isberget när det gäller teknisk SEO. Googles egen dokumentation går mycket djupare in i ämnet och täcker ett brett spektrum av tekniska faktorer som påverkar hur väl en webbplats kan indexeras och rankas.

Vi hjälper er att förbättra den tekniska SEOn

Vi hjälper er att förbättra den tekniska SEOn

Har du problem med långsamma laddningstider, bristande mobilanpassning eller säkerhetsfrågor på din webbplats? Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och låt oss hjälpa dig att uppnå dina SEO-mål.

Kontakta oss

Viktiga tekniska SEO-parametrar

Teknisk SEO är en omfattande disciplin som innefattar en mängd olika faktorer som alla påverkar hur en webbplats presterar i sökmotorer. Google har tydligt identifierat många av dessa parametrar i sin dokumentation och verktyg som Google Search Console. Nedan följer en genomgång av de vanligaste tekniska SEO-parametrarna och hur de kan påverka din webbplats.

Sidhastighet

Sidhastighet påverkar direkt användarupplevelsen och därmed också webbplatsens ranking i sökresultaten. Google har länge betonat vikten av snabba laddningstider som en del av sina Core Web Vitals, ett set av mätvärden som utvärderar sidans laddningsprestanda och interaktivitet.

 • Minimera CSS och JavaScript: Reducera och komprimera CSS- och JavaScript-filer för att minska laddningstiden.
 • Optimera bilder: Använd bildkomprimering och moderna bildformat som WebP för att förbättra laddningstiden.
 • Serverns svarstid: Förbättra serverns svarstid genom att använda en snabb och pålitlig hostinglösning och genom att minska serverresursernas belastning.
 • Caching: Implementera browser-caching för att lagra ofta använda resurser lokalt på användarens dator.

Mobilanpassning

Med övergången till mobilförsta indexering bedömer Google nu webbplatsers mobilversioner först. Detta innebär att mobilanpassning är en avgörande faktor för att din webbplats ska kunna konkurrera effektivt i sökresultaten.

 • Responsiv design: Använd responsiv design för att säkerställa att din webbplats fungerar bra på alla enheter.
 • Undvik pop-ups: Undvik störande pop-ups och mellansidor som kan förhindra användare från att enkelt komma åt innehållet.
 • Optimerad navigering: Gör det enkelt för mobilanvändare att navigera på din webbplats med tydliga och stora knappar och länkar.

Säkerhet via HTTPS

HTTPS är inte bara viktigt för säkerheten och förtroendet hos dina användare, utan är också en rankningssignal för Google. Att ha en säker webbplats innebär att användardata skyddas från obehöriga intrång.

 • SSL/TLS Certifikat: Installera ett SSL/TLS-certifikat på din webbplats för att aktivera HTTPS.
 • Kontinuerlig Övervakning: Kontrollera regelbundet att ditt SSL-certifikat är giltigt och att din webbplats inte har några osäkra blandade resurser.
 • HTTPS Redirects: Säkerställ att alla HTTP-versioner av dina sidor omdirigeras till HTTPS.

URL-struktur

En klar och logisk URL-struktur gör det enklare för både användare och sökrobotar att förstå och navigera på din webbplats. Det förbättrar också möjligheterna för indexering och rangordning.

 • Beskrivande URL: Använd klara och beskrivande URL som innehåller nyckelord relaterade till sidans innehåll.
 • Korta URL: Håll URLer så korta som möjligt samtidigt som de förblir beskrivande.
 • Undvik specialtecken: Undvik användning av specialtecken och komplexa query-parametrar i URL.

Webbplatsstruktur

En välstrukturerad webbplats underlättar för sökrobotar att hitta och indexera ditt innehåll effektivt. En tydlig hierarki hjälper också användare att navigera och hitta det de letar efter.

 • Hierarkisk navigation: Använd en hierarkisk struktur där viktigaste sidorna är lättillgängliga från startsidan.
 • Intern länkning: Implementera stark intern länkning för att binda samman relaterade sidor och förbättra sidans “crawlability”.
 • Brödsmulor (Breadcrumbs): Använd breadcrumbs för att ge användarna och sökmotorer en tydlig indikation på var de befinner sig i webbplatsens struktur.

Innehållspresentation

Hur du presenterar ditt innehåll påverkar både användarupplevelse och sökmotorernas förståelse av ditt innehåll. Google förespråkar användningen av korrekt HTML-markup och strukturerad data för att förbättra innehållets synlighet och relevans.

 • Användning av rubriker (H1, H2, H3 etc.): Strukturera ditt innehåll med rubriker för att göra det mer läsbart och förståeligt för sökrobotar.
 • Schema markup: Implementera schema markup för att ge sökmotorer mer detaljerad information om sidans innehåll och förbättra chanserna för rich snippets.
 • Bildalt-texter: Använd beskrivande alt-texter för alla bilder för att förbättra bildsökmotoroptimeringen och tillgängligheten.

Robots.txt och meta robots

Robots.txt-filen och meta robots-taggar är verktyg för att styra hur sökmotorer får tillgång till din webbplats. De hjälper till att undvika att irrelevanta sidor indexeras och kan styra crawl-budgeten effektivt.

 • Robots.txt: Skapa och underhåll en korrekt konfigurerad robots.txt-fil för att styra vilka delar av din webbplats som sökmotorer får crawla.
 • Meta robots: Använd meta robots-taggar för att styra indexering på en sidnivå, t.ex. “noindex” för sidor som inte bör inkluderas i sökresultaten.

Canonical-taggar

Canonical-taggar är viktiga för att indikera den ursprungliga versionen av en sida när flera versioner finns. De hjälper till att undvika problem med duplicerat innehåll och ser till att rätt sida får rangordning i sökresultaten.

 • Ange canonical URL: Lägg till canonical-taggar på sidor med liknande eller duplicerat innehåll för att indikera den primära versionen av sidan.
 • Konsekvent: Kontrollera att dina canonical-taggar är konsekventa och inte pekar på felaktiga eller inaktuella URL.

XML Sitemaps

En XML-sitemap är som en karta för sökrobotar, vilket gör det lättare för dem att hitta och indexera alla sidor på din webbplats. Det är särskilt användbart för stora webbplatser eller webbplatser med komplex struktur.

 • Generera en XML sitemap: Skapa en XML-sitemap som listar alla viktiga sidor på din webbplats.
 • Inkludera sidan i robots.txt: Lägg till en länk till din sitemap i robots.txt-filen för att hjälpa sökrobotar att hitta den.
 • Skicka till Google Search Console: Skicka din sitemap till Google Search Console för att säkerställa att Google är medveten om den och kan använda den för att indexera din webbplats effektivt.
Det som beskrivs ovan är bara några av de grundläggande aspekterna av teknisk SEO. I verkligheten sträcker sig teknisk SEO långt bortom dessa punkter och innefattar många fler parametrar och strategier. Vi kan hjälpa dig att säkerställa att din webbplats presenteras korrekt och effektivt för sökmotorerna ur ett tekniskt perspektiv. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan optimera varje aspekt av din webbplats för bästa möjliga SEO-resultat.

Verktyg för teknisk SEO

Att navigera genom de många aspekterna av teknisk SEO kan vara en utmaning, men med rätt verktyg kan du förenkla och effektivisera processen. Här är några av de bästa verktygen för teknisk SEO, inklusive deras nyckelfunktioner och hur de kan hjälpa dig att optimera din webbplats.

Screaming Frog SEO Spider

Screaming Frog SEO Spider är ett kraftfullt verktyg som används för att genomsöka webbplatser och identifiera tekniska SEO-problem. Det är särskilt användbart för att analysera stora webbplatser och generera detaljerade rapporter om olika SEO-parametrar.

Nyckelfunktioner

 • Kanoniska länkar: Identifiera och analysera canonical-taggar för att säkerställa att rätt sidor prioriteras i sökresultaten och för att undvika problem med duplicerat innehåll.
 • Hreflang: Kontrollera korrekt implementering av hreflang-taggar för att styra sökmotorer om den geografiska eller språkliga versionen av dina sidor.
 • H1-taggar och sidtitlar: Granska alla H1-taggar och sidtitlar för att säkerställa att de är unika, relevanta och optimerade för sökord.
 • Interna och externa länkar: Analysera länkar för att hitta brutna länkar, förbättra intern länkstruktur och säkerställa att externa länkar fungerar som de ska.

Google Search Console

Google Search Console är ett gratisverktyg från Google som ger dig insikter och rapporter om hur din webbplats presterar i Googles sökresultat. Det är ovärderligt för att övervaka och förbättra din webbplats tekniska SEO.

Nyckelfunktioner

 • PageSpeed Insights: Analys av sidans hastighet och prestanda på både mobil och desktop, med rekommendationer för förbättring.
 • Google mobiltest: Kontroll av webbplatsens mobilanpassning och identifiering av problem som kan påverka användarupplevelsen på mobila enheter.
 • Rich results: Övervakning av strukturerad data och identifiering av problem som kan påverka visningen av rich results i sökresultaten.

Siteliner

Siteliner är ett verktyg som fokuserar på att hitta problem med duplicerat innehåll och brutna länkar, vilket är avgörande för att upprätthålla en sund webbplatsstruktur och undvika straff från sökmotorer.

Nyckelfunktioner

 • Duplicerat innehåll: Identifiera innehåll som upprepas på flera sidor och kan skapa problem med duplicerat innehåll, vilket påverkar SEO negativt.
 • Brutna länkar: Hitta och åtgärda brutna länkar som kan leda till dålig användarupplevelse och skada webbplatsens trovärdighet.

Rank Math (För WordPress)

Rank Math är ett allt-i-ett SEO-plugin för WordPress som gör det enkelt att hantera tekniska SEO-aspekter direkt från ditt WordPress-admin. Det är en utmärkt lösning för webbplatsägare som använder WordPress och vill ha ett integrerat verktyg för SEO.

Nyckelfunktioner

 • SEO-analys: Automatiserade SEO-kontroller och rekommendationer för att förbättra webbplatsens tekniska och on-page SEO.
 • Schema markup: Lättanvänd implementation av strukturerad data för att förbättra chansen att få rich snippets i sökresultaten.
 • Kanoniska länkar: Automatisering och hantering av canonical-taggar för att undvika problem med duplicerat innehåll.

Olika hemsidor, olika tekniska utmaningar

Alla hemsidor står inför unika tekniska SEO-utmaningar. En enkel företagssajt har helt andra behov än en komplex e-handelsplattform. Medan en företagshemsida kanske behöver fokusera på snabbhet och säkerhet, måste en e-handel navigera genom mer komplicerade frågor som menystrukturer, intern länkningar och hantering av massivt duplicerat innehåll.

Så här jobbar vi

För att säkerställa att varje webbplats är tekniskt optimerad och klar för att rankas högt i sökresultaten, inleder vi alltid våra SEO-projekt med en grundlig teknisk analys. Detta initiala steg hjälper oss att identifiera och åtgärda eventuella tekniska hinder som kan påverka webbplatsens synlighet och prestanda negativt. Vårt mål är att säkerställa att den tekniska SEO är acceptabel från början, vilket skapar en stabil grund för vidare SEO-arbete.

1. Teknisk granskning

Vi börjar med en omfattande teknisk granskning av din hemsida. Denna analys omfattar alla aspekter av din webbplats, från sidhastighet och säkerhet till URL-strukturer och mobilanpassning. Vi använder avancerade verktyg som Screaming Frog SEO Spider och Google Search Console för att identifiera tekniska problem och möjligheter för förbättringar. Genom att granska allt från kanoniska länkar och hreflang-taggar till interna och externa länkar, ser vi till att ingen detalj går obemärkt förbi.

2. Rapportering

Efter vår granskning förser vi dig med en detaljerad rapport över potentiella problem. Denna rapport innehåller både problemområden och rekommendationer för åtgärder. Vissa av dessa åtgärder kan du hantera själv med grundläggande teknisk kunskap, medan andra kräver vår expertis. Vi hjälper dig att förstå vad som är kritiskt att åtgärda och vilka förändringar som kan ge störst positiv påverkan på din webbplats SEO.

3. Tekniska strategier

När de akuta tekniska problemen har identifierats och åtgärdats, arbetar vi tillsammans för att utveckla en långsiktig teknisk SEO-strategi. Denna strategi är skräddarsydd för att möta dina specifika behov och mål. Vi säkerställer att alla tekniska aspekter av din webbplats fortsätter att prestera optimalt över tid. Detta innefattar regelbundna granskningar, uppdateringar och anpassningar för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga kraven från sökmotorerna.

“Utan en stark teknisk grund kommer inte ens den mest välarbetade innehållsstrategin att kunna uppnå full effekt.” Tim Karlsson Tim Karlsson
SEO Specialist

Vanliga frågor och svar

Vad är teknisk SEO?
– Teknisk SEO avser optimeringen av en webbplats för att underlätta sökmotorernas crawlning och indexering, samt för att förbättra webbplatsens övergripande prestanda och användarupplevelse.
Vad är en XML-sitemap?
– En XML-sitemap är en fil som listar alla viktiga sidor på din webbplats och hjälper sökmotorer att hitta och indexera dem.
Hur påverkar HTTPS min webbplats SEO?
– HTTPS är viktigt både för säkerheten och förtroendet hos dina användare samt för SEO. Google har bekräftat att HTTPS är en rankningssignal.
Vad är kanoniska länkar och varför behövs de?
– Kanoniska länkar, eller canonical-tags, används för att indikera den ursprungliga versionen av en sida när flera versioner finns.
Hur kontrollerar jag om min webbplats är mobilvänlig?
– Du kan använda Googles mobilanpassningstest, tillgängligt i Google Search Console eller som ett fristående verktyg.
Vad är strukturerad data och hur påverkar det min webbplats SEO?
– Strukturerad data är en metod för att använda schema markup för att ge sökmotorer mer detaljerad information om ditt innehåll.
Hur kan jag förbättra min webbplats sidhastighet?
– För att förbättra din webbplats sidhastighet bör du optimera bilder, minifiera och kombinera filer som CSS och JavaScript, aktivera browser-caching, använda ett CDN, optimera serverns svarstid, implementera asynkron laddning av JavaScript, prioritera viktigt innehåll och minska antalet omdirigeringar.