Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
5S-metodens femte steg: Sköta om (Shitsuke)

5S-metodens femte steg: Sköta om (Shitsuke)

För att upprätthålla en organiserad och produktiv arbetsmiljö är det inte tillräckligt att bara implementera de första fyra stegen i 5S-metoden som är  Sortera (Seiri)Systematisera (Seiton)Städa (Seiso) och Standardisera (Seiketsu). Det är här det femte och sista steget, Sköta om (Shitsuke), kommer in. Det japanska ordet “Shitsuke” kan översättas till engelska som “självdisciplin”, men i 5S-metodens sammanhang, betyder det att upprätthålla och förbättra de rutiner och processer som har etablerats i de tidigare stegen.

Shitsuke handlar inte bara om att följa reglerna, utan snarare att skapa en kultur där alla tar ansvar för att upprätthålla arbetsplatsens ordning och effektivitet. Det innebär att varje medarbetare engagerar sig i de standardiserade processerna, övervakar sin egen prestation och ständigt strävar efter att förbättra sig själv och sin arbetsmiljö.

 

  1. Tillämpning av Sköta om (Shitsuke) i verksamheten
  2. Hur man implementerar Sköta om

Tillämpning av Sköta om (Shitsuke) i verksamheten

Implementering av Shitsuke i en verksamhet innebär att skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och disciplin. Medarbetare bör inte bara förstå de processer och rutiner som har etablerats, utan också varför de är viktiga och hur de bidrar till företagets övergripande prestation.

Till exempel, i en produktionsanläggning kan Shitsuke innebära att arbetare regelbundet granskar sina egna arbetsstationer, identifierar eventuella avvikelser från de standardiserade processerna, och vidtar åtgärder för att korrigera dem. De bör även regelbundet granska sina egna arbetsrutiner och leta efter sätt att förbättra dem, oavsett om det gäller att spara tid, minska avfall, eller förbättra kvaliteten på det färdiga produkten.

En viktig aspekt av Shitsuke är att det inte är en en-gångs-uppgift. Istället är det en pågående process som kräver ständig uppmärksamhet och ansträngning. Precis som ett träd behöver regelbunden vård och beskärning för att växa och blomstra, behöver en arbetsplats ständigt underhåll och förbättring för att vara produktiv och effektiv.

 

Hur man implementerar Sköta om

Att införa Shitsuke i en organisation kan vara en utmaning, eftersom det kräver att varje medarbetare tar ansvar för att upprätthålla och förbättra arbetsplatsen. Men med rätt strategier och stöd kan det bli en integrerad del av företagskulturen.

Ett viktigt steg i att införa Shitsuke är att säkerställa att alla medarbetare förstår och är engagerade i 5S-metoden. Detta kan uppnås genom regelbunden utbildning och kommunikation om vikten av att upprätthålla en välorganiserad och effektiv arbetsplats.

En annan nyckel till framgång är att ge medarbetarna ägarskap över deras arbetsmiljö. Istället för att bara ge dem regler att följa, bör de uppmuntras att bidra med sina egna idéer och lösningar. Genom att känna att de har ett direkt inflytande över deras arbetsmiljö kommer medarbetarna att vara mer benägna att upprätthålla och förbättra den.