Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
5S-metodens tredje steg: Städa (Seisō)

5S-metodens tredje steg: Städa (Seisō)

5S-metoden är en populär organisationsmetod som ursprungligen kommer från Japan och används flitigt inom så kallad Lean Production. Metoden består av fem steg, där varje steg representeras av ett japanskt ord som börjar på “S”: Sortera (Seiri), Systematisera (Seiton), Städa (Seisō), Standardisera (Seiketsu) och Sköta om (Shitsuke). Tillsammans syftar dessa steg till att skapa en välorganiserad, ren och effektiv arbetsplats som främjar produktivitet och minimerar slöseri.

Städa, eller Seisō på japanska, är det tredje steget i 5S-metoden och fokuserar på att hålla arbetsplatsen ren och välunderhållen. Syftet med Seisō är att förbättra arbetsmiljön genom att eliminera smuts, damm och oreda, vilket minskar risken för arbetsplatsolyckor och ökar produktiviteten. I den här artikeln kommer vi att undersöka betydelsen av Seisō, dess grundläggande principer och hur man implementerar städning (Seisō) på arbetsplatsen.

Gå direkt till:

 1. Städningens (Seisō) grundläggande principer
 2. Implementera Seisō på arbetsplatsen
 3. Rätt verktyg och utrustning för effektiv städning
 4. 5s-metoden kan förbättra er arbetsplats

Städningens (Seisō) grundläggande principer

Seisō handlar om att städa och underhålla arbetsplatsen i syfte att förbättra arbetsmiljön och produktiviteten. Genom att regelbundet rengöra och underhålla arbetsutrymmen och utrustning kan företag minska risken för olyckor och fel som kan uppstå på grund av smuts, damm och oreda. Seisō innebär även att uppmärksamma underliggande problem som kan orsaka smuts och oreda, såsom oljeläckage eller otillräcklig ventilation.

Seisō skiljer sig från vanlig städning

Seisō inom 5S-metoden innebär mer än bara att städa upp efter arbetsdagen. Det handlar om att skapa en kultur där renlighet och underhåll är en naturlig del av verksamheten och där alla medarbetare aktivt bidrar till att upprätthålla en ren och säker arbetsplats. Det innebär också att ständigt utvärdera och förbättra städrutiner och underhållsprocesser för att säkerställa att arbetsplatsen alltid är i bästa möjliga skick. Detta medför att:

 • En ren och välunderhållen arbetsplats minskar risken för olyckor och skador orsakade av halka, snubbling eller felaktig användning av utrustning.
 • När arbetsplatsen är ren och fri från oreda är det lättare för medarbetarna att fokusera på sina arbetsuppgifter, vilket leder till ökad produktivitet.
 • En ren och organiserad arbetsplats bidrar till en mer trivsam arbetsmiljö som uppmuntrar samarbete och kommunikation mellan medarbetare.

Implementera Seisō på arbetsplatsen

1. Förberedelser inför städning

 1. Innan du påbörjar städningen, börja med att planera och organisera arbetet. Kartlägg vilka områden som behöver städas och vilka resurser som krävs. Tänk på att involvera alla medarbetare i processen för att skapa en gemensam förståelse och engagemang kring vikten av att hålla arbetsplatsen ren.
 2. Se till att ha tillgång till rätt städmaterial och redskap, såsom dammsugare, mopp, rengöringsmedel och skyddsutrustning. Investera i kvalitativa produkter som är effektiva och säkra att använda.

2. Städa arbetsstationer och gemensamma utrymmen

 1. Se till att varje arbetsstation är ren och fri från oreda. Det innebär att rengöra arbetsytorna, städa bort damm och smuts samt se till att alla verktyg och material är ordentligt förvarade.
 2. Gemensamma utrymmen såsom fikarum, toaletter och korridorer bör också hållas rena och välunderhållna. Detta skapar en trivsam arbetsmiljö och bidrar till en positiv företagskultur.

3. Hantering av farligt avfall och kemikalier

 1. Se till att farligt avfall och kemikalier förvaras på ett säkert sätt, enligt gällande lagar och rekommendationer. Detta innebär att använda lämpliga behållare och märkning samt att informera medarbetare om korrekt hantering och förvaring.
 2. Utbilda medarbetare i hur man hanterar och avyttrar farligt avfall och kemikalier på ett säkert och miljövänligt sätt. Detta minskar risken för olyckor och miljöpåverkan.

4. Skapa städrutiner och ansvarsfördelning

 1. Skapa tydliga städrutiner som beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras och hur ofta. Rutinerna bör vara anpassade efter företagets verksamhet och risknivå.
 2. Fördela ansvaret för städning och underhåll mellan medarbetare, så att alla är delaktiga i processen. Det kan vara bra att utse en städansvarig som övervakar och koordinerar arbetet samt ser till att rutinerna följs.

Rätt verktyg och utrustning för effektiv städning

För att upprätthålla en ren arbetsplats är det viktigt att ha tillgång till grundläggande städredskap som dammsugare, mopp, borstar, rengöringssvampar, trasor och rengöringsmedel. Välj produkter som är effektiva, säkra att använda och, om möjligt, miljövänliga. Beroende på verksamhetens art och arbetsplatsens behov kan det vara nödvändigt att använda specialiserade städredskap såsom högtryckstvättar, ångrengörare eller industriella dammsugare. Se till att dessa redskap används korrekt och underhålls regelbundet.

Genom att använda färgkoder för städredskap och material kan du skapa en mer strukturerad och effektiv städning. Till exempel kan olika färger användas för att indikera vilka redskap som ska användas i olika avdelningar eller för olika typer av smuts och avfall.

Märk städmaterial och redskap med tydliga etiketter som beskriver vad de är avsedda för och hur de ska användas. Detta underlättar för medarbetare att snabbt hitta rätt utrustning och följa korrekta städprocedurer.

Organisera städförvaringen

Skapa dedikerade utrymmen för förvaring av städmaterial och redskap. Detta gör det enklare att hitta och använda rätt utrustning vid behov. Se till att städutrymmena är rena, välorganiserade och lättillgängliga för alla anställda.

Använd smarta förvaringslösningar såsom hyllor, krokar och lådor för att organisera städmaterial och redskap på ett överskådligt och effektivt sätt. Detta underlättar inte bara städningen utan bidrar även till en mer välorganiserad arbetsplats.

5s-metoden kan förbättra din arbetsplats avsevärt

Seisō, det andra steget i 5S-metoden, handlar om att städa och upprätthålla en ren och välorganiserad arbetsplats. Genom att följa Seisō-principen kan du förbättra arbetsmiljön, minska risken för arbetsplatsolyckor och skador, samt öka produktiviteten och arbetsglädjen bland dina medarbetare. Men kom ihåg att Seisō bara är ett av fem lika viktiga steg i 5s-metoden.

Om ni ännu inte har implementerat 5s-metoden på er arbetsplats kanske det är dags att ta första steget mot en renare och mer välorganiserad arbetsmiljö. Genom att följa 5s-metodens grundläggande principer och riktlinjer kan ni förbättra er arbetsplats och skapa en mer produktiv och trivsam arbetsmiljö.

Lycka till!