Kontakta oss Navigera på webbplatsen Navigera
5S-metodens första steg: Sortera (Seiri)

5S-metodens första steg: Sortera (Seiri)

Att arbeta effektivt och produktivt är en avgörande faktor för att uppnå framgång i vilken verksamhet som helst. Det finns många olika metoder och verktyg som kan användas för att uppnå dessa mål, och en av de mest kända är 5S-metoden. 5S-metoden är en systematisk och strukturerad metod som är utformad för att hjälpa organisationer att skapa en bättre arbetsmiljö, öka produktiviteten och minska slöseriet av tid och resurser.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på 5S-metodens första steg: Sortera (Seiri). Vi kommer att undersöka vad sortering innebär och varför det är en viktig del av 5S-metoden. Vi kommer också att diskutera vilka fördelar och verktyg som är tillgängliga för att genomföra sortering och hur man kan implementera detta steg inom en organisation.

I denna artikel går vi igenom:

 1. Vad är 5S-metoden? Kort sammanfattning
 2. Steg 1: Sortera (Seiri)
 3. Rätt utrustning för sortering
 4. Steg för steg: Så gör du
 5. Sammanfattning av steget

Vad är 5S-metoden?

5S-metoden är en lean-metodik som används för att skapa en strukturerad och organiserad arbetsplats. Metoden har sitt ursprung i Japan, där den utvecklades inom tillverkningsindustrin för att öka produktiviteten och minska slöseri. 5S står för fem japanska ord som beskriver de fem stegen i metoden: Sortera (Seiri), Systematisera (Seiton), Städa (Seiso), Standardisera (Seiketsu) och Sköta om (Shitsuke).

Steg 1: Sortera (Seiri)

Sorterings-stadiet i 5S-metoden är ett viktigt första steg som syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet. Sortering handlar om att separera nödvändiga föremål och verktyg från onödiga.

Så genomförs “sorteringen”

Gå igenom alla föremål och verktyg på arbetsplatsen, ett rum eller en arbetsstation åt gången. Därefter kategoriseras föremålen och verktygen efter användning och viktighet.

Föremål och verktyg som är nödvändiga för arbetsuppgifterna och används regelbundet ska behållas. Föremål som inte längre behövs eller används sällan, bör kasseras eller flyttas till en annan plats.

Vilka fördelar kan man förvänta sig från sorteringssteget?

Genom att använda sig av detta steg kan man uppnå flera fördelar, såsom:

 • En ren och organiserad arbetsmiljö
 • Ökad effektivitet och produktivitet
 • Minskade kostnader

Sortering i olika branscher

Det är viktigt att identifiera vilka föremål och verktyg som är nödvändiga för varje arbetsplats och att kategorisera dem i enlighet med användning och viktighet. Eftersom olika branscher använder olika typer av föremål, verktyg och hjälpmedel är det också viktigt att specifikt titta på just de föremål man själv använder i sitt dagliga arbete. Engagera gärna era medarbetare och skapa en systematisk och organiserad process för genomförandet av sorteringen.

Använd rätt utrustning

För att underlätta sorteringen finns det bra verktyg och utrustning som kan användas. Nedan följer en lista med några exempel:

Etiketter och märkningsverktyg

För att hålla ordning på föremålen och verktygen som ska behållas kan man använda etiketter och märkningsverktyg. Detta gör det enklare att hitta och organisera föremålen på arbetsplatsen.

Kategoriseringsverktyg

Kategoriseringsverktyg, som till exempel lådor eller hyllor, kan användas för att organisera och separera föremål och verktyg efter deras respektive kategorier och användningsområden.

Checklista

En checklista kan vara till hjälp för att granska och kategorisera föremål och verktyg i arbetsplatsen. Genom att använda en checklista kan man säkerställa att alla föremål och verktyg granskas noggrant och kategoriseras enligt förbestämda kriterier.

Kriterier för sortering

För att avgöra vad som ska behållas och vad som ska kastas eller flyttas till en annan plats, kan man använda kriterier som exempelvis:

  • Föremål som används oftare bör placeras närmare arbetsstationen
  • Föremål som inte har använts på länge kan sorteras bort eller flyttas till en annan plats
  • Föremål som är nödvändiga för arbetsuppgifterna bör behållas

Kategorisering av föremål och material

Det finns flera kategorier av föremål och material som kan sorteras, till exempel:

  • Verktyg och utrustning
  • Dokument och papper
  • Material och råvaror
  • Andra föremål som används på arbetsplatsen

Organisering och märkning

När man har identifierat föremål och verktyg som ska behållas, är det viktigt att organisera dem på ett effektivt sätt och att märka dem för att underlätta identifiering och placering. Verktyg och föremål kan organiseras efter kategori och användningsområde och märkas med tydliga etiketter. Det är också viktigt att se till att föremål och verktyg placeras på en lämplig plats för att underlätta användningen i framtiden.

Sortera (seiri) 5S-metoden

En välorganiserad arbetsplats bidrar till både ökad produktivitet och effektivitet

Steg för steg: Så gör du

Att implementera sortering inom en organisation är en process som kräver engagemang och ledarskap. Nedan följer några steg som kan hjälpa till att implementera sortering i en organisation.

1. Utvärdera behovet av sortering

För att säkerställa att sorteringen är relevant och nödvändig är det viktigt att utvärdera organisationens behov och att identifiera områden där sortering kan leda till förbättringar.

2. Skapa en plan för sorteringen

När organisationens behov har fastställts, är det viktigt att skapa en plan för genomförandet av sorteringen. Planen bör inkludera tydliga mål, deadlines och resurser som behövs för att genomföra sorteringen.

3. Engagera medarbetare

För att genomförandet av sorteringen ska bli bra är det viktigt att engagera medarbetare och inkludera dem i processen. Genom att involvera medarbetare i sorteringen kan man öka motivationen och skapa en känsla av delaktighet.

4. Genomför sorteringen

När planen är på plats och medarbetarna är engagerade, är det dags att genomföra sorteringen. Sorteringen bör genomföras systematiskt och organiseras efter kategorier och användningsområden som vi skriver om ovan.

5. Följ upp

Efter genomförandet av sorteringen är det viktigt att följa upp. På så sätt kan man säkerställa att organisationen fortsätter att arbeta effektivt och att sorteringen fortsätter att vara relevant.

Bonus: engagera medarbetare

För att engagera medarbetare i sorteringen kan man:

 • Utbilda medarbetare om fördelarna med 5S-metoden och hur man genomför det.
 • Uppmuntra medarbetare att delta i sorteringen och ge feedback.
 • Belöna medarbetare som bidrar till att skapa en ren och organiserad arbetsplats.

Sammanfattning

I den här artikeln har vi utforskat steg 1 i 5S-metoden: Sortera (Seiri). Vi har lärt oss att sortering är en viktig process för att skapa en ren och organiserad arbetsplats, öka effektiviteten och minska kostnaderna. Sorteringen handlar om att kategorisera föremål och material, och att avgöra vad som ska behållas och vad som ska kasseras eller flyttas till en annan plats.

Sortering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom olika verksamheter och branscher, eftersom det skapar en ren och organiserad arbetsplats, ökar tillgängligheten till verktyg och material och minskar tiden som behövs för att hitta det man söker.

Lycka till med din Seiri!